Жовтень  2023 року
 
Пропонуємо до вашої уваги список книг, які мали найбільший попит цього року.
Під час складання рейтингу враховувалися запити читачів відділів обслуговування.

 

811.521(02.064), № 1550164
Асадчих О.В. Навчання японської мови у вищій школі: шнтегративна система формування і розвитку академічної грамотності:Монографія. – К: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 356 с.

 

 

Монографія є описом результатів багаторічного дослідження автора у галузі навчання японського академічного мовлення. Монографія зацікавить фахівців у галузі лінгводидактики вищої школи, педагогів-практиків, студентів мовних спеціальностей, а також усіх тих, хто цікавиться проблемою навчання японської та інших мов академічного рівня.


 

821.163 Б27
Басара Светислав.Фама про велосипедистів.-Чернівці:Книги-21,2017.-288с.

 
Цей роман для любителів  інтеллектуального читання. Светислав Басара культовий сербський письменник,лауреат головних державних  нагород.Його книжки перекладені на всі основні європейські мови. С.Басара зацікавлює читачів детективним сюжетом,пропонує йому своє власне бачення історії і полонить дотепними вибриками."Фама про велосипедистів " постмодерний твір ,який вважається одним з кращих романів світової літератури кінця 20 сторіччя. Цей роман не має єдиного сюжета , а написаний з окремих фрагментів.Роман був написаний напередодні катастрофи розпаду Югославії та війни, яка забере сотні тисяч життів.

664.66 (02.064) Б 11
Білецька Я.О. Формування якості борошняних виробів спеціального дієтичного спрямування: монографія / Я.О.Білецька.- Харків: ХНУ імені В.Н. Карамзіна, 2020.- 116 с.

 
Це видання рекомендовано для науковців і практичних фахівців галузі, а також аспірантів та студентів, які проводять наукові дослідження з розробки технології збагачуючих харчових інгредієнтів та спеціалізованих продуктів на їх основі. Сформовано якість борошняних виробів спеціального дієтичного спрямування за рахунок використання борошна пророщених бобових у розчинах мінеральних солей. Доведено можливість формування високих дієтичних та спеціальних властивостей хліба для осіб, якімають йод- та селен-дефицитні стани і непереносимість глютену. Надано рекомендації з добового споживання розроблених продуктів з урахуванням вмісту збагачуючих інгредієнтів по завершенні строку реалізації.

821.111.(73)Б87
Браун Ден.Інферно .- Харків, 2018.- 608с.

 
Ден Браун - автор численних романів , які можно назвати історичний триллер.Світову популярність йому приніс роман "Код да Вінчі". Один із останніх його романів - це "Інферно", який популярний серед читачів. Цей роман Д.Брауна грунтується на безсмертному творі  Данте "Божественна комедія". Сім смертних гріхів, девять кіл пекла та одна страшна таємниця...Як  і всі його твори, роман "Інферно" наповнений багатьма деталями з історії , архітектури , міфології та літератури. З першої сторінки і до останньої  не відпускають вас пригоди головних героїв.

Ф1536182 63.3.(4Укр- 4 Дні)- 24 Б 94
Буланова Н. Енергія тепла і світла. Сторінки історії ПАТ

 
На сторінках цієї книги вперше висвітлено історію Дніпродзержинської ТЕЦ, починаючи від її проектування та будівництва у 1930 рр. і закінчуючи сьогоденням, в контексті соціально-економічних процесів, що відбувалися у місті та в Україні в цілому. Велику цінність мають нариси про людей, доля яких пов'язана з історією підприємства. Видання буде цікавим всім небайдужим до рідного краю.

Ф 1547356 38.53я9 Г56
Гнідець Б.Г. Залізобетонні конструкції з напружуваними стиками і регулюванням зусиль.- Львів, 2008.- 548 с.

 
У монографії наведено результати розробок, досліджень і впроваджень в будівництві на багатьох об'єктах новиз збірних і збірно-монолітних статистично невизначних залізобетонних конструкцій з напружуваними стиками і регулюванням зусиль. Розлянуто залізобетонні конструкції одноповерхових, багатоповерхових промислових і громадських будинків, інженерних споруд та прогонових будов мостів, а також методику їх розрахунку з урахуванням попереднього напруження надопорної арматури, різних видів стиків, способів їх виконання і технології монтажу. Зацікавить інженерів-будівельників, проектувальників, наукових працівників, а також студентів і аспірантів будівельних спеціальностей ВНЗ і факультетів.

373.5:811.111, № 1563020
Єненкова О.М. Предметний тиждень.Англійська мова:Методичний посібник для вчителів – Х.:

 

В посібнику розглядаються питання методики організації проведення предметного тижня англійської мови в школі, пропонуються різноманітні форми виховної роботи при підготовці позакласних заходів. Посібник розрахований на творчих вчителів, студентів факультетів англійської мови, а також учнів шкіл, ліцеїв, гімназій.

929.552(477)
Заруба В. М. Родзянки: стовпи імперії / В. М. Заруба. - Дніпро : ЛІРА, 2022. - 189 с.

 
Книга продовжує авторську серію видань «Нариси з історії катеринославського дворянства». У ній репрезентовано представників дворянської родини українського походження Родзянків: наведено відомості про їхню генеалогію, землеволодіння, культурну спадщину. Основну увагу сконцентровано навколо маєтків, садиб та маєтностей насамперед у Новомосковському повіті, а також у Бахмутському та Олександрівському. Зміст акцентовано на зв’язках Родзянків із Придніпров’ям та на подіях 1908–1919 рр. у Відраді, Новомосковську й Катеринославі, які відтворено за спогадами Єлизавети Федорівни Родзянко (уродженої Мейєндорф).

929(477)
Заруба В.М. Антін Синявський: життя, наукова та громадська діяльність (1866–1951): монографія.– Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2003.– 284 с.

 

Монографія історика Віктора Заруби присвячена вивченню життєвого шляху, наукової та громадської діяльності вченого Антіна Степановича Синявського.
На думку В. Заруби, «українське, національне свідоме життя почало розвиватися у місті в 1901 році,   саме з часу приїзду туди А.С. Синявського, який згуртував біля себе Д. Яворницького, Д. Дорошенка, В. Біднова, Є. Вирового, власне створивши у місті сталу українську громаду».

ф1571484кп мп ; 94(477.63-25)"1787/2020"
Лазебник, В. І. Міський голова: від Катеринослава до Дніпра. 1787-2020 [Текст] / В. Лазебник.- Дніпро : АРТ-ПРЕС, 2021.- 96c.

 
Книга від почесної громадянки Дніпра, історикині Валентини Іванівни Лазебник розповідає про людей, що витворили наше сьогодення, їх внесоки у розвиток міста – про міських голів від часів Катеринослава до Дніпра. Видана робота за ініціативи та підтримки Дніпровської міської ради. Валентина Іванівна Лазебник – історик, краєзнавець, публіцист, музейник, почесна громадянка Дніпра. 

782.071.2(092) О-60 1560420 иск
Оперний світ Соломії Крушельницької: путівник по операх з репертуару співачки / Музично-мемор. музей Соломії Крушельницької у Львові ; упоряд. М. Зубеляк. - Львів : Апріорі, 2018. - 181 с. : іл., фот.

 

Соломія Крушельницька (1872-1952) – всесвітньовідома українська оперна співачка, яка за життя була визнаною найвидатнішою співачкою світу та безсумнівно зробила вагомий внесок своєю творчістю у світовий мистецький простір, співачкою, яка де б не виступала, завжди відчувала себе українкою і славила свій народ та його пісні. Видання знайомить з оперним репертуаром славетної співачки, що налічував майже 60 опер різних національних шкіл і напрямів. У виданні в лаконічній формі подано інформацію про композиторів, їхні твори, сюжет опери, вміщено уривки з рецензій на виступи С. Крушельницької в оперних партіях.

Видання буде цікаве музикознавцям, театрознавцям та шанувальникам оперного мистецтва.

1551566 687.553.2 (09) (075.8) П 55
Помаранська Н.Є Історія макіяжу.- К., 2017.- 124 с.

 
Видання зорієнтоване на учнів навчальних закладів, які навчаються за професією "Перукар (перукар-модельєр)" та "Візажист". Посібник містить теоретичний матеріал, ілюстрациї, тестові завдання. вправи для розвитку критичного мислення розміщені у додатках, дають можливість учням проконтролювати свої знання та сформувати вміння творчо опрацьовувати матеріал. 

ф1532794кп бф 63.3(4УКР)-8 С28
Сегеда, Сергій. Український пантеон [Текст] / С. П. Сегеда. - К.: Балтія-Друк, 2013. - 184 с. - Бібліогр : с.179 (43 назви) - Імен покажч.

 

У наш час кожна книга, кожна справа, що підкріплюють національний дух і дають поживу думки, ще раз переконують у невичерпності можливостей українського народу, утверджують віру в його стійкість та творчий геній.  Історію нашої країни творили конкретні люди. Книга Сергія Сегеди  «Український пантеон» – це 43 постаті, 43 долі, 43 сторінки української історії. Працюючі над матеріалами, автор мав надію, що це видання сприятиме увіковіченню пам’яті кращих синів і доньок нашої землі, завдяки яким український народ зберіг свою ідентичність, мову, культуру, не загубившись в сутінках і загравах минуло тисячоліття.

Ф1569697 628.1.034.3(07) С 36
Сільське питне водопостачання.- 170 с.- Дніпро, 2016.

 
У виданні представлено модель створення децентралізованої системи водопостачання у сільських територіях, розроблена та апробована у різних регіонах України. Цей посібник рекомендовано насамперед спеціалістам та організаціям, які зацікавлені у виконані проектів сільського питного водопостачання в Україні. 

391(=161.2) С 79 1562088 иск, 1592089 аб
Стельмащук Г.Г. Українське народне вбрання. - Львів : Література та мистецтво, 2019. - 255 с. : іл.

 

Одяг народу тісно поєднаний з його історією та культурою. На формування українського одягу впливали різні чинники: природні умови, культурна спадщина попередніх поколінь, культурні взаємини з іншими народами, мистецькі здібності народу, розвиток техніки, технології виробництва, а також спосіб життя і основні заняття народу, його національні особливості, релігія, суспільна мораль. Видання допоможе дізнатися про український народний одяг. В ньому на джерельному та фактологічному матеріалі представлено шлях формування і побутування українського традиційного вбрання від найдавніших часі до початку ХХ ст., розглянуто комплекси вбрання усіх етнографічних регіонів України, а також подано коротку характеристику вбрання української еліти, міщан та робітників.

Видання розраховане на широке коло читачів.

821.111.(73)Б87
Том,Джесіка.Смакова повія.- Харків:Вид-во

 
Джесіка Том - письменниця та авторка блогу про їжу.Вона працювала з рестораторами, стартапами з гостинності , брала участь в міських кулінарних програмах. Результатом її роботи стала ця книга . Джесіка Том в книзі розповідає про закулісся ресторанних кухонь,рецептів вишуканих страв  тощо. Ця книга заворожує смачними описами страв і надихає на створення кулінарних шедеврів.