Самовар Андрій  Захід за планом
// Охорона праці. - 2016. -№ 12. - С. 12  ( 01.12.2016 )

Фахівці управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (далі — ГУ Держпраці) завершили планову перевірку дотримання ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» вимог законодавчих і нормативно-правових актів з промислової безпеки та охорони праці. Основним видом діяльності підприємства є здійснення ремонту тепловозів для залізниць та промислових підприємств України, що має стратегічне значення не тільки для міста Дніпра, а й для всієї України. Від того, наскільки якісно під-приємство виконує свою роботу, за-лежить безпека не тільки працівників, які експлуатують ці машини, але й безпека руху в державі та за її межами, зокрема щодо перевезення пасажирів, збереження їхнього життя і здоров'я. Підприємство складається із чотирьох основних цехів (складального, дизельного, електроапаратного, колісно-візкового), двох заготівельних (ковальського та ливарного), обробного механоскладального та п'яти допоміжних (інструментального, ремонтно-механічного, ре монтно-будівельного, енергосилового і транспортного). Фахівці ГУ Держпраці перевірили 24 виробничі об'єкти підприємства, виявивши 247 порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці (90 з яких було усунено під час перевірки), до адміністративної відповідальності притягнено 19 посадових осіб, зокрема й один з керівників. Підготовлено та направлено до суду позов про заборону експлуатації 10 одиниць обладнання, технічний стан якого не відповідає вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та подальша експлуатація якого створює загрозу для життя працівників. Найбільш істотні з виявлених порушень такі: не проведено експертного обстеження та позачергового повного технічного огляду консольно-поворотного крану, який установлений у механоскладальному цеху; на токарних верстатах небезпечну зону обробки не огороджено захисним пристроєм (екраном); на токарних верстатах не встановлено захисної огорожі затискного патрона. З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18