Русакова Т. І.  Прогнозування обсягів накопичених відходів 3
// Український журнал будівництва та архітектури. - 2023. -№ 15. - С. 86-93  ( 13.02.2024 )

Для аналізу використано статистичні дані Головного управління статистики в Дніпропетровській області щодо утворення та поводження з відходами, які перебувають у відкритому доступі.
Ставиться задача дослідження динаміки зміни утворених, утилізованих, спалених, видалених та накопичених відходів упродовж 2010–2020 років, а також проведення статистичного аналізу взаємовпливу цих факторних величин та
оцінення їх колінеарності як передумови для побудови математичної моделі накопичення відходів у Дніпропетровській області за
вказаний період
 З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також в інтернеті: 

http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/282817/277070