Цимбалова Т. А.  Застосування мобільних житлових технологій у містобудівній структурі в контексті екологічного підходу (на прикладі м. Дніпро)
// Український журнал будівництва та архітектури. - 2023. -№ 14. - С. 94-99  ( 09.02.2024 )

Дослідження  мобільних  житлових  технологій    дозволяє  комплексно розглядати  проблему  застосування  пересувної  форми  проживання  в  умовах  сучасного  суспільства,  зокрема, сприяє  розвитку  стратегії  екологізації  життєдіяльності  та  гармонізації  антропогенних  об’єктів  із  природним довкіллям.У м. Дніпро, вконтексті екологічного підходу до містобудівного проєктування, з позиції мінімальної антропогенної дії на природні ландшафти,  для розміщення мобільних житлових структур можуть бути виділені території, насамперед, проблематичні для будівництва капітального багатоповерхового житла. З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також в інтернеті: http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/278575/273241