Рибальченко Володимир   Вчаться жити на повну після важких поранень
// Голос України(укр).-2023. -№ 217. - С. 7  ( 22.11.2023 )

 Як розповіли в ОВА, там із пацієнтами працюють 29 муль- тидисциплінарних команд фахівців. Серед них — ерго- та фізіотерапевти, психологи, логопеди тощо. Вони вивчають історію кож¬ного пацієнта та скла¬дають індивідуальний план відновлення. Вчать їх ходити, роз-мовляти, комунікувати і обслуговувати себе у побуті.
Реабілітологи намагаються різними методами насамперед підго¬тувати людину до жит¬тя. Для цього забезпечують активність та безпосередню участь паці1 єнта у всіх процесах.
«Наприклад, людина хоче ходити. Ми починаємо з повертання, вчимося сідати, вставати. Додаємо інші вправи.  З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18.