Великохатько Федір  Захист дисертації в країні соціялізму
// Сучасність.-К. ; Мюнхен, 1966. -№ 5. - С. 93 - 109  ( 01.09.2022 )

…У рибному інституті я мав величезні можливості для вивчення промислових риб Дніпра та Бога, бо в ньому працювали ш татні хеміки, іхтіологи, інженери рибних промислів, а також технічний персонал, що складався з асистентів, ляборантів, техніків тощо. За таких сприятливих умов я зразу ж у широкому обсязі розгорнув дослідну роботу по вивченню найголовніших, але недостатньо вивчених промислових риб Дніпра і Бога: рибця, ляща, судака та сома… 
…І раптом запитання: чи то я підписав відозву Всеукраїнського з ’їзду, що відбувався в лютому місяці 1919 року в Кривому Розі, — до українського народу, про боротьбу з «російською навалою» — червоною Гвардією? Чи то моє прізвище та ім’я «Федір Великохатько» на протоколах засідань та нарад того ж з’їзду? Слід нагадати, що Всеукраїнський з ’їзд згаданого часу і справді відбувався у Кривому Розі, бо частина України в той час була окупована більшовиками. Представником від Центральної Ради був Шелухин. Таких запитань я не чекав, бо майже забув за той з ’їзд, що digitized by ukrbiblioteka.org З А Х И С Т ДИ СЕ РТА Ц ІЇ 103 відбувся 18 років тому, на якому і справді я був і тоді ж таки мене обрали до президії й секретарем того з ’їзду. Вагатися було нічого, бо відозва була друкована і на ній внизу були два підписи: голови з ’їзду та мій — секретаря з ’їзду. Я відповів, що коли повернувся з армії й перебував у своїх батьків на селі, то мене декілька разів обирали від волости депутатом на губерніяльні та всеукраїнські з ’їзди, що відбулися в Херсоні та інших містах. Підпис на протоколах і відозві дійсно мій.
 З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також в інтернеті:  

https://shron2.chtyvo.org.ua/Suchasnist/1966_N05_65.pdf?