Височина І. Л.  Формат підготовки сімейних лікарів з питань паліативної допомоги в Дніпропетровському регіоні
// Медичні перспективи. - 2020. -№ 2. - С. 12-18  ( 01.04.2022 )

Зараз у м. Дніпро в реєстрі паліативних хворих близько 1500 осіб, які уклали декларацію із сімейним лікарем. У той же час розрахункова потреба в ПХД та паліативному догляді в нашому регіоні становить 457093 особи .. Ефективність реформування ПХД в Дніпропетровському регіоні значною мірою визначається, насамперед, увагою медичних та місцевих департаментів до питання устаткування та розгалуження ПХД на рівні області та міста, виділенням додаткових джерел фінансування, покращенням оснащення та побутових умов паліативних та хоспісних відділень, з іншого боку – велике значення набуває питання якості підготовки кадрового складу, зокрема лікарів первинного контакту (з 2001 року в м. Дніпро та області підготовлено 2678 лікарів ЗПСМ) З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також на сайті видання: https://medpers.dmu.edu.ua/issues/2020/N2/12-18.pdf