.  Клініко-гігієнічна оцінка мінеральної щільності кісткової тканини в населення екологічно контрастних територій
Клініко-гігієнічна оцінка мінеральної щільності кісткової тканини в населення екологічно контрастних територій // Медичні перспективи, 2020. -№ 2. - С. 145-148  ( 01.04.2022 )

Відповідно до отриманих нами даних, серед жінок м. Дніпра та контрольної території Tкритерій у 4,21 раза і 1,13 раза нижче порівняно із середнім його рівнем (-0,47) у жінок по Україні .
ПІДСУМОК
Підсумовуючи отримані результати, слід зазначити, що населення м. Дніпра має більш
негативне та суттєве зниження рівня мінеральної щільності кісткової тканини (за T-критерієм) порівняно з аналогічними значеннями контрольних територій – у 2,15 – 4,6 раза та України – в 1,39 – 4,21 раза. Відповідно до рекомендацій ВООЗ, показники T-критеріїв для жителів промислової території свідчать про наявність у них остеопенії, у той час як серед мешканців контрольної території відмічається норма за цим показником.
Отже, на підставі отриманих даних можна припустити вплив техногенного забруднення
довкілля на рівень ЩМК мешканців промислового міста, що сприяє розвитку остеопорозних змін серед населення. Для остаточного висновку необхідно застосувати більш глибокі
методи досліджень та урахування інших чинників впливу, що є перспективою наших подальших досліджень З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також на сайті видання:  

https://medpers.dmu.edu.ua/issues/2020/N2/145-148.pdf