Фліссак Ігор  Механізми обслуговування доходів та інших надходжень бюджетів
// Казна України. -2021. -№ 5. - С. 49  ( 01.05.2021 )

у 2020 році у Дніпропетровській області діяло 18 486 рахунків, у 2021 році - 13 749 рахунків. (діагр.1).

Діаграма 1. Кількість рахунків за надходженнями, які діяли протягом 2020 року та діють у 2021 році по Дніпропетровській області

На графіку можна побачити суттєве зменшення кількості діючих рахунків у 2021 році проти попереднього бюджетного періоду. Цьому є об'єктивні причини, основна з яких зумовлена впровадженням адміністративно-територіальної реформи та зменшенням кількості самостійних місцевих бюджетів.

Зважаючи на викладене, стає зрозумілим, що окремим складником у процесі відкриття рахунків є робота органів Казначейства з інформування контролюючих органів щодо актуальних номерів рахунків за надходженнями.

При запровадженні суттєвих змін у законодавстві, таких як внесення змін до Бюджетного кодексу, проведення адміністративно-територіальної реформи, запровадження нового Плану рахунків бухгалтерського обліку, централізація доходів та інші, які призводять до необхідності відкриття/перевід- криття рахунків, може бути цікавим досвід Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області. Інформування про зазначені вище зміни здійснюється на дошках оголошень, у приміщеннях органів Казначейства області, у регіональних друкованих виданнях, а також на місцевому телебаченні. Однак, як показала практика, найрезультативнішими були робочі наради з представниками провідних банківських структур області, у результаті яких уточнювалися процедури в інтернет-банкінгах, що, зі свого боку, автоматично коригувало дії платників при здійсненні самостійних безготівкових перерахувань до бюджетів.

...За шість місяців до Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області надійшло 2802 пакети документів на повернення судового збору за рішенням суду, з них повернено на доопрацювання 1204 документи, що складає 43% від загальної кількості.

 З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18