.  Канцерогенні речовини в атмосферному повітрі м. Дніпро та ризик для населення
// Медичні перспективи, 2021. -№ 1. - С. 226-231  ( 01.11.2021 )

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря м. Дніпро, на території якого функціонує низка потужних підприємств (чорної металургії, коксохімії, хімії тощо), викиди яких входять до переліку канцерогенонебезпечних безпосередньо для людини [3], проводили шляхом ретроспективного аналізу власних досліджень та даних, отриманих у процесі моніторування Центральною геофізичною обсерваторією Міністерства з надзвичайних ситуацій України. Оцінку небезпеки та визначення ризиків для населення, зумовлених ідентифікованим забрудненням повітряного середовища міст, здійснювали за апробованими нами міжнародними методичними підходами… Отже, наведені дані свідчать про небезпеку для здоров’я населення м. Дніпро забруднення атмосферного повітря канцерогенними сполуками. До того ж, необхідно відзначити, що в реальних умовах ступінь небезпеки є дещо вищим, оскільки експозиційна доза хімічних канцерогенів за рахунок атмосферного повітря становить лише близько 20%, основне ж інгаляційне навантаження складається в умовах житлових (55,0%) та громадських непромислових приміщень (28,0%) [1]. Але при цьому в усіх випадках первинною ланкою в ланцюгу формування інгаляційного навантаження хімічних канцерогенів на організм є забруднене атмосферне повітря, боротьба за очищення якого має бути пріоритетною для екологічних служб.
 З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також на сайті видання:  

https://medpers.dmu.edu.ua/issues/2021/N1/226-231.pdf