Потоцька та ін.  Аналіз динаміки результатів крок 1 та субтестів Дніпровської медичної академії
// Медичні перспективи, 2021. -№ 1. - С. 46-53  ( 01.11.2021 )

Матеріалом для аналізу послужили аналітичні довідки, що надаються Центром тестування при МОЗ України з 2011 до 2019 року [3]. Для студентів спеціальності 222 «Медицина» розгорнуті аналітичні зведення по ДМА були доступні з 2014 року, в той час як для спеціальності 221 «Стоматологія» – з 2015, тому часовий діапазон докладного аналізу цих контингентів відрізняється на рік відповідно.  У ході аналізу були розраховані: середні арифметичні результати Крок 1 по ДМА; середні арифметичні результати субтестів з гістології в ДМА; кількість студентів, які подолали пороговий рівень Крок 1 60,5% (пороговий рівень змінювався протягом років спостереження, тому умовно всі результати були перераховані на останнє значення 60,5%); коефіцієнт кореляції між середніми арифметичними значеннями субтестів з гістології та змістом якірних тестів у буклетах; коефіцієнт кореляції між результатами Крок 1 і субтестів з гістології в межах кожного року; коефіцієнт кореляції між середніми арифметичними результатів Крок 1 ДМА і по Україні в цілому; питома кількість студентів за кожен рік, у яких результат Крок 1 був вище результату субтесту з гістології. Останній показник давав можливість оцінити, яким чином субтест з гістології впливав на загальний результат Крок 1. З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також на сайті видання:  

https://medpers.dmu.edu.ua/issues/2021/N1/46-53.pdf