Котковський В. С.   Підтримка розвитку сфери фізичної культури та спорту територіальною громадою Криворіжжя
// Інвестиції: Практика та досвід, 2021. -№ 3. - С. 92-97  ( 01.03.2021 )

Розглянуто організацію і забезпечення фізкультурно"оздоровчих та спортивно"масових заходів на Криворіжжі, визначено постійне залучення і збільшення мешканців міста, котрі зацікавлені здоровим способом життя та займаються професійним спортом. Охарактеризовано заходи щодо зміцнення матеріально"технічної бази фізкультурно"спортивних закладів, що дає змогу займатися фізичною культурою, вести здоровий спосіб життя та покращувати свій фізичний стан.
Доведено, розвиток фізичної культури та спорту у м. Кривий Ріг характеризується значними показниками і досягненнями, що свідчить про значну увагу органу місцевого самоврядування до перспектив перетворення громади на місто спорту.
З метою розв'язання проблеми в статті пропонується здійснити комплекс заходів, спрямо"
ваних на покращення умов для фізичного виховання й спорту, підтримки спорту для осіб з інвалідністю та ветеранів, розвитку видів спорту для осіб з обмеженими можливостями, поліпшення інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.  З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також в інтернеті: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7330&i=14