Рингач Н. О. Статистична оцінка поінформованості населення працездатного віку щодо шкідливого вживання алкоголю як фактора ризику серцево-судинних зах  Статистична оцінка поінформованості населення працездатного віку щодо шкідливого вживання алкоголю як фактора ризику серцево-судинних захворювань
// Статистика України. - 2019. -№ 1. - С. 70-77  ( 01.07.2019 )

Виявлено розрив між практично загальною обізнаністю опитаних (95,1%) зі шкідливим впливом надмірного вживання алкоголю на наявне серцево-судинне захворювання чи на його можливе виник-нення у майбутньому та реальною практикою вживання (більшість респондентів повідомили, що вжи¬вають алкоголь (57,6%) зараз або вживали раніше (15,0%).
Показано, що чоловіки переважали у групі тих, хто вживав спиртне майже щоденно або кілька ра¬зів на тиждень (33,3% тих, хто вживав алкоголь, проти 9,5% серед жінок). Найбільш розповсюджена (51,1%) серед респондентів кількість спиртного за один прийом не перевищувала трьох стандартних доз (зіапсіагсі сігіпк).
Основними причинами, які спонукають вживати алкоголь, виявилися: небажання "випадати" з колективу (понад 75% опитаних); національні традиції (40%); спосіб зняття стресу (25%).
Мова статті - англійська. 
З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою: пр. Д. Яворницького,18.