Агарков Анатолий  Двадцать лет "Морскому старту"
// Наука и техника. - 2019. -N 4. - С. 6-9  ( 01.04.2019 )

З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою: пр. Д. Яворницького,18.