Рингач Н.   Статистична оцінка вподобань, критеріїв вибору та ступеня довіри населення до джерел інформації щодо здорового способу життя, профілактики і лікування серцево-судинних захворювань
// Статистика України. - 2017. -№ 4. - С. 70-78  ( 01.09.2018 )

Показано, що найбільш популярним джерелом знань з профілактики та лікування серцево-судин- них захворювань, здорового способу життя є медичні працівники, при цьому критерієм вибору виступає довіра до них. Майже половина опитаних (46,0%) повідомили, що отримують потрібну інформацію від них, головним чином від сімейного або дільничного лікаря (32,8%); вдвічі рідше - від лікарів-кардіологів (16,0%); іноді від лікарів іншої спеціалізації та інших медичних працівників (10,5%). Доведено доцільність розробки спеціального Інтернет-ресурсу, присвяченого питанням збереження і зміцнення здоров’я населення, зменшення дії факторів ризику, профілактики, діагностики і лікування серцево- судинних та інших захворювань. З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18