Булат А. Ф.  На варті безпеки добувної галузі: ІГТМ НАН України - 50 років
// Технополис. - 2017. -№ 6. - С. 12-15  ( 01.06.2017 )

- Основні напрямки наукових досліджень ІГТМ — властивості гірничих порід і масивів, їх руйнування і керування напружено-деформованим станом; наукові основи гірничотехнічних процесів, техніки та технології видобутку і переробки природних та техногенних корисних копалин; фізико-технічні та геологічні основи технологій видобутку шахтного метану; процеси і технології енергоперетворень вугілля та шахтного метану, їхнє прикладне значення полягає в підвищенні ефективності, продуктивності, надійності та безпеки технологій видобутку і пере-робки корисних копалин.
-Охарактеризуйте, будьласка, основні досягнення Інституту в галузі безпеки розробки родовищ.
- Інститут геотехнічної механіки протягом багатьох років займається вирішенням проблем безпечного видобутку вугілля на великих глибинах. Вченими інституту розроблено ряд способів, спрямованих на забезпечення безпечних і надійних методів боротьби з раптовими викидами породи при проведенні виробок та їх кріпленні на глибоких вугільних шахтах Донбасу. Проведені дослідження по підвищенню стійкості гірничих виробок, розроблені методи локального прогнозу викидонебезпечності пісковиків Донбасу, розроблено і впроваджено методи прогнозу викидонебезпечності гірського масиву, способи попередження динамічних проявів гірського тиску, нові способи дегазації вуглепородного масиву. Розроблено цілий ряд нормативних документів в галузі безпечного ведення гірничих робіт.
Роботи учених інституту в галузі безпечної розробки родовищ відзначено рядом Державних премій УРСР та України в галузі науки і техніки, преміями АН УРСР ім. В.І. Вернадського, АН СРСР ім. О.О. Сочинського та ін.
- Що можете віднести до числа найбільш важливих розробок очолюваного Вами інституту?

- До числа найбільш важливих розробок варто віднести принципово новий концептуальний підхід до вирішення науково-технічних проблем розробки вугільних родовищ на великих глибинах, відповідно до якого запропоновано використання енергії вкрай напружених порід за умови малоенергоємних впливів та залучення масиву гірських порід до корисної роботи для зупинення або активізації самочинного руйнування приконтурної зони гірничих виробок. А негативні і шкідливі фактори, такі як тиск, викодонебезпечність, газ, та інші не протидіють запропонованим технологіям, а залучаються до корисної роботи. Такий підхід витримав практичну перевірку в складних гірничо-геологічних умовах видобутку різних корисних копалин.
- У чому, з Вашого погляду, конкурентні переваги ІГТМ?
 
- Переваги Інституту, перш за все, полягають в поєднанні результатів фундаментальних і прикладних досліджень та доведенні їх до практичної реалізації. На сьогоднішній день заклад є єдиним в системі Національної академії наук України інститутом гірничого профілю, наукові напрямки досліджень якого, згідно зі статутними документами, охоплюють практично всі найважливіші аспекти діяльності гірничих підприємств.

 З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18.