Читай - формат не має значення!
Колекція видань із фонду бібліотеки

Бабенко, В. А. Этнографический очерк народного быта Екатеринославского края

Праця відомого етнографа Володимира Бабенка написана на основі матеріалів, зібраних ним під час кількох експедицій у межах підготовки до проведення 1905 року XIII Археологiчного з’їзду в Катеринославі. Разом із дружиною він обстежив вiciм повiтів губернії: Верхньоднiпровський, Новомосковський, Катеринославський, Павлоградський, Олександрiвський, Бахмутський, Слов’яносербський, Маріупольський; дослідив побут, звичаї, обряди українцiв, нiмцiв, волохів, росіян, болгар, греків.

Фрагмент книги
Повний текст

 

Белокрысов А.А. Меры к поднятию доходности степных имений. Проект организационного плана эксплуатации

Книга є посібником з ведення сільського господарства, у якому зібрані поради з землеробства, тваринництва і рослинництва. На прикладі окремо взятого маєтку (земельної ділянки), автор ділиться своїм практичним досвідом облаштування успішного і прибуткового господарства. Книга представляє величезний історичний інтерес, адже в ній, крім опису старовинних способів обробітку землі та утримання худоби, є фотографії і технічні характеристики сільськогосподарських машин і обладнання кінця ХІХ - початку ХХ століття, а також кулінарні рецепти традиційних українських страв.

Фрагмент книги
Повний текст

Екатеринославская губернія.1903 год

Книга є збіркою документів, що стосуються розвитку сільського господарства Катеринославської губернії, які було розглянуто на нарадах Катеринославських губернського та повітових комітетів з потреб сільськогосподарської промисловості в 1902-1903 рр. У збірці містяться журнали засідань і доповіді з питань тваринництва і рослинництва, придбання сільськогосподарських машин і устаткування, транспортних перевезень зерна, торгівлі, народної освіти, а також пропозиції з фінансово-економічного сприяння розвитку сільського господарства губернії.

Фрагмент книги
Повний текст

Екатеринославская деревня послъ закрытія виноторговли

Книга видана Катеринославським губернським земством як звіт проведеного опитування серед населення губернії після закриття у липні 1914 року торгівлі алкогольними виробами по селах губернії. Саме опитування проводилося сільськими вчителями, священиками, представниками адміністрації та громадських установ. Проаналізовано 1896 опитувальних аркушів. У книзі представлені статистичні таблиці, описані конкретні факти вживання алкоголю та побутових злочинів, спричинених зловживанням міцних напоїв, проаналізовано ставлення населення до факту закриття виноторгівлі. Також додається опитувальник, за яким проводилося анкетування.

Фрагмент книги
Повний текст

Александра Егорова. Екатеринославское блуканіе (1777-1791)

Книга є історичним нарисом, який присвячений історії заснування міста Катеринослава (нині - Дніпропетровськ). Місто пройшло більш , ніж десятирічний шлях у пошуках місця , де, нарешті , почалося його будівництво під керівництвом князя Потьомкіна в 1787 р. Автор описує перше поселення Катеринослава на річці Самарі в 1777-1787 рр. , яке було визнане невдалим місцем розташування для великого міста і пошуки нового місця, яким в результаті стало козацьке селище Половиця. У книзі міститься багато інформації про плани забудови Катеринослава, перших поселенців , будівництво соборів і промислових споруд, а також історія бронзової статуї Катерини ІІ, яка нині вважається безповоротно загубленою.

Фрагмент книги
Повний текст

Екатеринославскій адресъ-календаръ. 1915 годъ. Изданіе Губернской Типографіи

Довідник містить різноманітну інформацію про життя міста Катеринослав (нині Дніпропетровськ) та Катеринославської губернії у 1915 році. Тут представлені історичні відомості про події губернського міста, про фінансові, промислові, сільськогосподарські та торгівельні підприємства, фабрики і заводи, про навчальні заклади, про різні міські установи - юридичні, медичні, релігійні, культурні та благодійні, про роботу транспорту, пошти і телеграфу. Цінними доповненнями до довідника є: інформація про державній устрій Російської імперії на початку ХХ ст., списки усіх губернаторів і головних посадових осіб Катеринославської губернії, церковний календар і алфавітний показник.

Фрагмент книги
Повний текст

Помощь пострадавшимъ отъ несчастныхъ случаевъ и Травматическія поврежденія на Екатерининской железной дорогъ за 20 летъ ся существованія (1884-1904 гг.). Диссертація на степень доктора медицины М. А. Заусайлова. Старшаго врача Екатер. жел. дор.

Книга являє собою дисертацію старшого лікаря Катерининської залізниці Заусайлова М.А., яка присвячена питанням залізничної медицини та санітарії. Вступні глави книги містять історичні відомості про Катерининську залізницу (нині - Придніпровська) і статистичні дані про хворих і постраждалих від нещасних випадків, що були зібрані автором за 20 років (1884-1904). Детально викладено принципи організації медичної допомоги в залізничних лікарнях і транспортування тяжкохворих у санітарних вагонах. У заключних розділах розглядаються питання фінансування залізничної медицини. Додаток до книги містить діаграми статистики постраждалих і загиблих на залізниці, креслення станційних медичних установ, а також автобіографію М.А. Заусайлова.

Фрагмент книги
Повний текст

Земская медицина въ Верхнеднепровскомъ уездъ за 1911 годъ. Составилъ Земскій Санитарный врачъ А. Марзеевъ

Книга являє собою звіт про стан медичного обслуговування у Верхньодніпровському повіті Катеринославської губернії, що був складений земським санітарним лікарем А. Марзєєвим. У звіті детально викладено принципи організації медичної допомоги в повітових лікарнях, амбулаторіях та фельдшерських пунктах, проаналізовано рівень захворюваності чумою, сухотою та іншими хворобами, розглянуті питання фінансування повітової медицини у 1911 році. Додатки до книги містять таблиці та діаграми з різноманітними статистичними відомостями, а також звіти про діяльність Лікарсько-Санітарної Ради та лікувально-продовольчих пунктів.

Фрагмент книги
Повний текст


Колекція поштових листівок з видами Єкатеринослава початку XX століття

Фрагмент колекції
Вся колекція


Корж, Н.Л. Устное повъствованіе бывшаго запорожца, жителя Екатеринославской губерніи и уъзда, селенія Михайловки, Никиты Леонтьевича Коржа

«Устное повествование…» – серйозне історичне та етнографічне джерело, яке містить цікаві відомості про окремі моменти історії козацтва, Січі, розповідає про її структуру, звичаї та судочинство запорожців, їхній побут, релігійне життя. Разом із цим це – цікава літературна пам’ятка, що дає яскраве уявлення про рівень естетичних можливостей пересічного носія народної свідомості. Автор «Устного повествования…» – абшитований козак Микита Корж, який з дитинства перебував на Січі, багато бачив і запам’ятав, надзвичайно цікаво оповідав.

Фрагмент книги
Повний текст

Берченко, Є. В. Настінне малювання українських хат та господарських будівель при них

Одним із яскравих явищ народного мистецтва Катеринославщини першої третини ХХ ст. є хатнє малювання, зафіксоване майже в п’ятдесяти осередках, розташованих на лівобережжі й правобережжі Дніпра. Частина його відображена в книзі Євгенії Берченко, яка протягом 1924–1928 років досліджувала стінопис у Криворізькій, Дніпропетровській та Кременчуцькій округах губернії. Книга, по суті, є каталогом, до якого увійшли фотозображення прикладів розпису українських хат і господарчих будівель в окремих селах. Фотографії супроводжуються науковим описом українською та німецькою мовами.

Фрагмент книги
Повний текст

Акинфиев, И. Я. Растительность Екатеринослава в конце первого столетия его существования: Список сосудистых растений Екатеринослава и его окрестностей

Книга відомого українського вченого-флориста, ботаніка й географа Івана Яковича Акинфиева (1961-1919) являє собою науково-історичний опис рослинності міста Катеринослава (нині - Дніпропетровськ) і його околиць у другій половині XIX століття. Книга складається із двох частин, перша з яких містить географічну, геологічну, кліматологічну й ботанічну характеристику міста і його парків, а друга частина – це список судинних рослин міської й приміської місцевості по класах та сімействах. У книзі представлені цінні історичні відомості про формування рослинності Катеринослава і про створення в ньому парків, про діяльність Катеринославского училища садівництва. Також є повна гідрологічна і й метеорологічна інформація про річку Дніпро з додаванням карти профілю дна ріки.

Фрагмент книги
Повний текст

Крижова Н. О. Атлас «Шляхами Великого Кобзаря»

Атлас «Шляхами Великого Кобзаря» є ілюстрованим науково-популярним картографічним виданням, що містить детальну інформацію про Тараса Григоровича Шевченка - геніального поета, художника, мислителя-гуманіста і революційного демократа, творча спадщина якого увійшла до скарбниці найцінніших надбань світової культури. Атлас «Шляхами Великого Кобзаря» підготовлений з використанням матеріалів заповідників та музеїв Т. Г. Шевченка в Україні та в інших державах. Видання присвячене 200-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка і розраховане на широке коло читачів.

Фрагмент книги
Замовити

Хорошевский А. Ю. 20 лучших экскурсий по Украине

Ми пропонуємо Вам книгу «20 кращих екскурсії по Україні», у якій зібрані матеріали про найвідоміші визначний пам'ятках країни. Навіть лише глянувши на світлини, поміщені в цім виданні, ви зрозумієте, наскільки гарна наша земля. Так що ви в жодному разі не будете розчаровані, скоріше навпаки — по сетив гот або інше місто, ви зробите приголомшливі для себе відкриття.

Фрагмент книги
Замовити


Пеунов В. Війна очима солдата

Якщо це й детектив, то дійсно досить сумний. Чи можна ексгумувати вбитий талант? Хто винен у його загибелі? Автор скрупульозно досліджує, як і за яких обставин це сталося, як трапилося, хто причетний до злочину, у якого, на жаль, глибокі корені.Роман у гостросюжетній, полемічній формі підіймає ряд гострих соціальних та морально-етичних проблем, які хвилюють наше суспільство в епоху гласності, коли плескає потік різноманітної інформації.

Фрагмент книги
Замовити


Эллиард Д. Величайшие изобретения человечества: Открытия, изменившие мир

На протяжении всей своей истории человечество постоянно совершало «прорывы» - в искусстве, науке, технологиях, дизайне, пищевой промышленности. Эти изобретения двигали историю вперед. В книге «Величайшие изобретения человечества» вы найдете описание наиболее удивительных открытий и изобретений человечества, от расщепления атома до новейших достижений в области медицины. Каждая глава изоби¬лует малоизвестными, но весьма интересными фактами, именами - громкими и не очень, важными датами - и сопровождается красочными иллюстрациями. Вы узнаете много но¬вого и интересного о великих научных открытиях, технических прорывах, познакомитесь с достижениями в физике, химии, медицине, развитии коммуникаций и транспорта.

Фрагмент книги
Замовити


Тюдор Эрлер, Катриона. Ландшафтный дизайн и обустройство сада

Якщо у вас виникло бажання облагородити свою присадибну ділянку, без цього ілюстрованого практичного посібника вам не обійтися! Автор, один із найдосвідченіших ландшафтних дизайнерів Європи та США, познайомить вас із основними принципами облаштування саду і найбільш значущими елементами ландшафтного дизайну, дасть поради щодо вибору рослин і запропонує легкі у втіленні проекти з покроковими інструкціями їх реалізації.

Фрагмент книги
Замовити

Знаменская А. Рябиновый мед

Роман "Рябиновый мед. Августина" - это попытка взглянуть на век минувший глазами женщины. Маленькой девочкой привозит отец Августину в уездный город с теплым названием Любим. Она ничего не знает о своей матери и мечтает обрести семью. Станет ли дом исправника Сычева для нее родным? А может быть, она найдет то, что ищет, в большой семье Вознесенских? В северном лесном краю, на берегу говорливой Обноры, сочиняет юная Августина эпизоды будущего счастья. Мечтают о грядущем и ее друзья. Через все испытания герои проносят любовь. Каждый - свою. Любовь к дому. К Родине. К Богу. Свет любви ведет Августину сквозь первую волну испытаний неласкового двадцатого века.

Фрагмент книги
Замовити

     

 

 

49006, м.Дніпропетровськ, вул.Савченка,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2013 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека