Марганець


 
Центральна міська бібліотека ім. М.Островського Марганецької міської ЦБС 

 
Історія бібліотеки

Про те, що бібліотека постала з попелу в 1944 році (після звільнення міста від німецько-фашистських загарбників 6 лютого 1944 року), свідчить документ з Дніпропетровського обласного державного архіву.

Міська бібліотека була створена з книг, брошур, плакатів, листівок, газет та журналів, які приносили марганчани в будівлю по вул. Радянській (центр міста), де знаходився міський відділ робочого постачання та їдальня, а зараз ця будівля належить церкві «Нове покоління».

 До 1959 року бібліотечний фонд складав 32 516 одиниць, і бібліотека обслуговувала 3 131 читача. В 50-60 роки ХХ століття в центрі уваги бібліотеки стояла активна пропаганда творів класиків марксизму-ленінізму, літератури про життя і діяльність В.І.Леніна та інших видатних діячів КПРС і КП України, Статуту та Програми Комуністичної партії Радянського Союзу, чергових пленумів партії і сесій Верховної Ради СРСР та УСРС; книг, журналів та газетних матеріалів про внутрішню і зовнішню політику Радянського Союзу, дружбу народів СРСР, боротьбу народів за мир.

Широко пропагувалися матеріали чергових з’їздів КПРС та КП України. Розкривала перед працюючими задачі та хід виконання чергових п’ятирічних планів економічного розвитку країни. Широко втілює в практику роботи проведення жовтневих і ленінських читань. Бере участь у Всесоюзному огляді і проведенні читацької конференції «Шляхами батьків» (1967). Червоною ниткою в роботі бібліотеки проходять заходи, присвячені 50-річчю ВЛКСМ (1968), 100-річчю з дня народження В.І.Леніна (1970).

Вся робота бібліотеки була спрямована на виховання висококультурної, політично грамотної людини з широким кругозором.

Особлива увага приділялася виховній роботі з молоддю. Проводили, наприклад, такі заходи: вечір книги «Високе звання комуніста», бесіди «Комунізм – майбутнє людства», «Для блага народу», «Комунізм і праця», «Від мрії – до дійсності», оформляли «Куточок будівника комунізму», бібліотечні плакати «Партія – наш керманич!», «В комунізм нас партія веде!», «За мир і дружбу», «Семирічний план і технічний прогрес», «В комуністичних бригадах ми до комунізму тримаємо шлях», «КПРС в художній літературі», «Єдність – сила робочого класу», «Ленінським курсом – до комунізму».

Бібліотека широко пропагувала технічну літературу. Проводили такі форми роботи, як масові обговорення книги, усні журнали (наприклад, «Хочу вас знати»), книжкові виставки («Людина і космос», «Наука на службі людини»), бібліографічні огляди («Новини електроніки і радіотехніки», «Слався, шахтарська праця»), бібліотечні плакати («Радянська людина в космосі», «Шахтарська армія – сила ударна»). Пропагували класиків художньої літератури, книги науково-атеїстичної тематики («Від віри в бога до невір’я до нього»), краєзнавчої тематики («Вивчай свій край»).

Приділялася увага бібліографічній роботі, складалися індивідуальні і групові плани читання, рекомендаційні списки літератури, бібліографічні покажчики збирались на спеціальній виставці «Книги про книги» і пропагувалися серед читачів. Щомісячно виступали на міському радіо про нову літературу. Втілювали таку форму роботи, як обхід дворів – доведення книги до кожної сім’ї.

В 1960 році бібліотека переїхала в нове приміщення (481м2) – зайняла перший поверх нового житлового будинку по вул. Палацовій, 1, де знаходиться і сьогодні. В цьому ж році читачам був наданий повний відкритий доступ до літератури на абонементі.

В ці роки розширюється обслуговування книгою пропагандистів, агітаторів, політінформаторів, слухачів партійної і комсомольської мережі політпросвітництва, обслуговування населення книгою через міжбібліотечний абонемент. Втілювався метод комплексної пропаганди  літератури з різних галузей знань. Так, пропаганда суспільно-політичної літератури доповнювалася  і поєднувалася з пропагандою краєзнавчої, природничо-наукової, художньої і літератури з мистецтва.

Працювали на агітмайданчиках (с.Городище, с. Новоселівка), із заходами виходили на підприємства міста.

Бібліотека обслуговувала населення ще 9 пересувками, у двох віддалених селищах працювали пункти видачі (зокрема, селище Закам’янка).

Основним принципом комплектування бібліотеки був принцип партійності, що виходив з ленінського вчення про роль друку. В пропаганді книги, окрім пересувників беруть участь читці, бесідники, книгоноші, члени бібліотечної Ради. В ці два десятиріччя головні показники роботи постійно зростали. Наприклад, в 1960 році було обслуговано читачів 3945 осіб, їм було видано 81 661 екз., то в 1970 році: читачів – 4 862, книговидача – 91 235екз. Зростав і бібліотечний фонд: 1960р. – 34 049 екз., 1970р. – 55 634 екз.

В 50-60 роки в міськбібліотеці працювали люди, що створили фундамент розвитку бібліотечної справи в місті. Це – Кудряшова Н.М., Чабаненко А.І., Гобан Т.А., Мунтян А.Г., Соколова В.А., Волкова Л.Я., Левуцкая Л.А., Семенихіна Л.Б.
 

В роботі міської бібліотеки ім.М.Островського в 70-ті роки з’являються такі напрямки, як пропаганда знань з цивільної оборони, з роботи зі старшокласниками в літній період, участь у Всесоюзному огляді бібліотек, пропаганда рішень XXIV, XXV з’їздів КПРС та XXIV, XXV з’їздів КП України. Бібліотека  будувала всю роботу так, щоб матеріальні засади будівника комунізму стали особистими переконаннями кожної радянської людини.

Велика увага приділялася пропаганді технічної літератури, літератури на допомогу виробництву, робітничих масових професій. Наприклад, проводилися Дні технічної книги, Дні фахівця, Дні винахідника та раціоналізатора, Дні новатора, Дні наставника, місячник літератури на допомогу виробництву, усні журнали «НОП в будівництві», «НОП на меблевій фабриці», «Соцзмаганню – повсякденна увага!», «Вивчай передовий досвід!». В 1973 році міськбібліотека брала участь в обласному огляді бібліотек «Бібліотеки – виробництву». Серед юнацтва проводилася велика робота з профорієнтації, з пропаганди професій, які потрібні нашому місту. На абонементі була виділена група робітничої молоді, і з нею окремо проводилася бібліотечна робота.

Саме в це десятиріччя бібліотека організувала обслуговування читачів-виробників за місцем роботи, проводила заходи безпосередньо на підприємствах міста, в гуртожитках. При проведенні масової роботи бібліотекарі стали залучати до виступів працюючих на підприємствах (як ІТР, так і робітників). При комплектуванні бібліотеки з тематичних планів видавництв, стали запрошувати профільних спеціалістів з того чи іншого підприємства міста. Бібліотекарі залучали спеціалістів і до перегляду літератури на списання, передачу в Дніпропетровську обласну бібліотеку або в інші бібліотеки міста.

В ці роки добре працюють пересувки: Кручініна В.І. (санепідемстанція), Максименко І.Г. (міськводоканал), Путренок Л.М. (АТП №03672), Фісенко В.В.(ОРС), Андрєєва П.Я. (хлібзавод), Чернуха Л.С. (меблева фабрика).

Продовжували проводити пропаганду літературу з природознавства та математики, атеїстичну пропаганду і пропаганду художньої літератури, літератури з мистецтва, краєзнавчої літератури.

Читанню молоді приділяється особлива увага. Так, в 1973 році в окремій кімнаті виділена література за програмами навчання. Це надає велику допомогу у підборі програмної літератури. Особлива увага в роботі з молоддю приділялася пропаганді патріотичного й інтернаціонального виховання. Брали участь в республіканській читацькій молодіжній конференції «Чуття єдиної родини» (1973).

Міськбібліотека ім.М.Островського, як і раніше, масові заходи проводила з міськкомом партії, міськкомом комсомолу, музеєм, музичною школою, міською жіночою радою, штабом цивільної оборони, міською організацією товариства «Знання», комітетом ДОСААФ та ін. Здійснювалася комплексна пропаганда літератури, поєднуючи її з використанням технічних засобів.

В це десятиріччя продовжують працювати в бібліотеці: Гайдар Л.І. (завідуюча), Гобан Т.А., Бєлоус В.І., Онопрієнко Л.В. (бібліотекарі абонементу), Терещенко З.А., Френкель Г.Н. (бібліотекарі читального залу). Ці «золоті імена» назавжди увійшли в історію міськбібліотеки ім.М.Островського. За 1979 рік вони обслужили 6 128 читачів, видали їм 128698 екземплярів. Бібліотечний фонд складав 83 141 документ


 
 


 
 

1 грудня 1979 року в місті народилася міська централізована бібліотечна система – були поєднані міськбібліотека ім.М.Островського та міська бібліотека для дітей ім.А.Гайдара. Відкрилася нова сторінка розвитку бібліотечної справи в місті Марганці.

Під керівництвом директора ЦБС Лідії Іванівни Гайдар в 80-ті роки ХХ століття міськбібліотека ім.М.Островського свою роботу здійснювала в світлі рішень ХХVI, XXVII з’їздів КПРС і ХХVI, XXVII з’їздів Компартії України, чергових Пленумів ЦК КПРС, до ювілеїв Перемоги Радянського народу у Великій Вітчизняній війні, перебудові в радянському суспільстві з подолання пияцтва та алкоголізму, допомога на виконання комплексних цільових програм «Труд», «Руда», «Здоров’я», «Якість». В це десятиріччя продовжувалася робота на допомогу партійно-радянському активу, спеціалістам народного господарства, ІТР, робітникам, учням, молоді. Бібліотекарі виховували в своїх читачів комуністичні переконання, патріотизм, гуманізм, інтернаціоналізм. Широко пропагувалася література з досягнень економіки, в області, науки і культури в СРСР, України та союзних республік.

В ці роки разом з Дніпропетровською обласною бібліотекою ім. Жовтневої революції, міським ВОІР, промисловим відділом МК Компартії України були проведені Дні фахівця на хлібокомбінаті, міськпобуткомбінаті, стрічкоткацькій фабриці, швейній фабриці, будівельному управлінні №1 та №2, дослідно-експериментальному заводі, кондитерській фабриці, РРЗ.

В ці роки в місті був створений культурно-спортивний комплекс, і ЦБС була його частиною. Тому вся робота проходила в тісній співпраці з партійними, радянськими, комсомольськими організаціями міста, товариством «Знання», Всесоюзним товариством книголюбів, Всесоюзним товариством винахідників та раціоналізаторів, товариством охорони природи, музичною школою, музеєм, парком ім.М.Островського, молодіжним кафе «Юність», книжковим магазином, кінотеатром, ПК гірників і т.д. Центральна міська бібліотека ім.М.Островського продовжувала проводити свої масові заходи на підприємствах міста, в установах, навчальних закладах, на дискотеках, вечорах відпочинку для молоді, в гуртожитках будівельного управління №5 та стрічкоткацької фабрики, МГЗКу, виступати з інформацією перед госппартактивом міста, охоплювала читання населення міста, десятьма пунктами видачі і пересувками, 2 бригадними абонементами. Активно працював клуб за інтересами «Прометей» (керівник Куриленко В.І., інженер-електрик). Бібліотекарі брали участь в щорічному міському святі книги, святі міста. Широко велася пропаганда атеїстичних знань, у читачів формувалася матеріалістичний світогляд.

Найвідоміша постанова ЦК КПРС «Про міри з подолання пияцтва та алкоголізму» (травень 1985р.) спричинило цілий комплекс заходів з даної теми: усний журнал «Молодь і пияцтво несумісні», книжкові виставки «Тверезість – норма життя», «Художнє слово в боротьбі з пияцтвом», «Бути на Землі людиною», «Алкоголізм – ворог сім’ї» та ін.

5 жовтня 1985 року вперше в нашому місті відбулося весілля тверезості і проводили його в рамках міського культурно-спортивного комплексу. Виходила заміж бібліотекар міськбібліотеки ім.М.Островського. Тому колектив бібліотеки писав сценарій, оформлював зал ПК гірників і вів цей захід. Про це весілля багато і довго говорили. Потім було проведено ще два подібних весілля, але не бібліотекою. До 1989 року продовжують працювати 10 бібліотечних пунктів видачі літератури і 2 бригадних абонемента. З 01 січня 1989 року до ЦБС приєдналася бібліотека Городища, яка стала називатися бібліотекою-філіалом №1 Марганецької міської ЦБС. Цією бібліотекою з 1980 по 1995 рік керувала чудовий професіонал Койстрік В.І.

З 1 березня 1989 року ЦБС стала керувати Пономарьова Лідія Віталіївна, яка і продовжує розвивати бібліотечну справу в нашому місті.

У 1990 році відбулася деполітизація бібліотечної роботи з усіх напрямків. Перед ЦБС була поставлена мета – все, що діється у радянському суспільстві – відображати на книжкових виставках, відкритих переглядах, тематичних полицях, експрес-виставках. Всі усні форми пропаганди книги проводили дискусійно, підводячи читача до полеміки. Акцентувалася увага на індивідуальному керівництві читанням.

Третього травня 1990 року в новому житловому масиві на Ворошилівці була відкрита бібліотека-філіал №2 Марганецької міської ЦБС. Це була яскрава подія в житті міста. Бо будував і облаштовував цю бібліотеку колектив міськбібліотеки ім.М.Островського. Тому особлива подяка – вам, дорогі і улюблені колеги: Ткач В.К., Клуннік (Мархасіна) Т.Ф., Беспала Ю.М., Дем’янець І.В., Мельникова Л.Р., Бондаренко В.С., Рак О.В. Але, звичайно, це було великим досягненням самого директора міської ЦБС, завідуючої бібліотекою ім.М.Островського Пономарьової Л.В.

Вся робота бібліотеки в 90-ті роки була спрямована на служіння інтересам людини, бібліотека забезпечувала вільність, рівність і справедливість в обслуговуванні читачів, справжню демократію, право на вибір літератури, доступність фондів. Колектив активно сприяв економічним і політичним реформам в суспільстві, які спрямовані на демократизацію, покращення життя українського народу, розвиток культури, сприяли консолідацію людей на основі суспільно-людських цінностей та інтересів. З читачами проводили діалогові форми роботи. Бібліотекарі-професіонали молодої незалежної України щоденно шукають нові форми роботи – експрес-виставки, виставка однієї книги, однієї статті, виставка-запитання, виставка-полеміка, інформаційно-пізнавальний час, літературний лабіринт, міні-обговорення та інші. Бібліотекарі ведуть популяризацію релігій, запрошують на зустрічі з читачами священиків, пасторів, настоятелів храмів, проводять біблійні читання. Приділяють велику увагу відродженню української мови, літератури, культури, мистецтва. Більше стали приділяти уваги місцевим творчим людям – поетам, художникам, музикантам. Більше стали проводити зустрічей з Антоненком А.О. (поет), Саглаєвим І.Л. (поет), Саглаєвим А.Л. (різьба по дереву), Скориком С. (художник), Березовським І.З.(поет), Барнашем І.О. (художник) та ін.

Міська бібліотека 90-х стала не просто закладом культури, але й сама культура в широкому розумінні цього слова.

З 1994 року на місцевому телеканалі «МСТ» щомісячно виходила в світ передача «Телевізійна вітальня», яка розповідала марганчанам про творчих і відомих людей міста – читачів міськбібліотеки ім.М.Островського. Вела її директор ЦБС Пономарьова Л.В. В 1997 році на цьому ж каналі виходила передача «ХХ століття: література, культура, життя», яку вів методист ЦБС Щоголев В.М.

З 1992 року й до сьогодні в бібліотеці працює «Школа жіночої чарівності», яка навчає дівчат бути гарними, доглянутими, модними, знати основи сімейної психології, дитячої педагогіки і т.д. Сьогодні «Школою жіночої чарівності» керує бібліотекар юнацького абонементу Жданова В.В.

Для комплектування бібліотечного фонду бібліотеки ім.М.Островського 90-ті роки були дуже складними. Різко і постійно зростали ціни на книги та періодичні видання. Якщо з періодики щось і передплачували, то книги не придбавали. Надходження були за рахунок подарованих видань від читачів, авторів, видавництв. Але колектив не опускав руки, бібліотека продовжувала виконувати основні показники роботи – читачі в 1999 році обслуговано 3755, їм було видано 75911 екземплярів, бібліотечний фонд – 38070 одиниць. Це було десятиріччя, в якому голосно звучали прізвища таких співробітників, як Рак О.В., Щоголев В.М., Жданова В.В., Філковська В.В., Павлова Н.М., Ореховська Л.К., Койстрік В.І., Мархасіна Т.Ф.

З 1997 по 2011 рік бібліотека стала надавати платні послуги населенню міста. На зароблені гроші придбавали книги, госп- і канцтовари і т.д.

В ХХІ столітті центральна міська бібліотека ім.М.Островського увійшла стрімко і з бажанням, як і раніше, працювати високопрофесійно, творчо, розповідати нові грані бібліотечної професії. Бібліотека перед собою ставила 6 основних функцій: інформаційна, освітня, виховна, дозвілева і краєзнавча. Ще ЦБС планувала і відповідно вела роботу так, щоб професійно розвивався бібліотечний персонал. В цьому нам допомагав, в тому числі, провідний науковий співробітник Російської державної бібліотеки (м. Москва) Фєнєлонов Євген Олексійович. Він приїздив у жовтні 2002 року в наше місто на братську могилу, де покоїться тіло його батька, який загинув у 1942 році разом з курсантами Одеського вищого військового училища при обстрілі ешелону німецько-фашистськими загарбниками. Декілька років ми зверталися і навчалися за книгами і статтями російського теоретика бібліотечної справи.

В 2004 році ми знову стали комплектуватися з міського бюджету. До цього – 13 років з бюджету міста книги не комплектуватися.

Колектив бібліотеки в ці роки дуже плідно дружить з місцевими ЗМІ – радіо, газети «Шахтар Марганця», «Горняцкий вестник», «Марганчанка», щомісячно проводить огляди книг на каналі «МСТ». В 2004 році (до 60-річчя з дня народження) побачила світ книга директора ЦБС Л.В.Пономарьової «Люди дела книжного». Книга в єдиному екземплярі і розповідає про людей, що працювали в бібліотеці з 1947 по 2004 роки.

Починаючи з 1998 року, бібліотека (як і вся ЦБС) щорічно відзначає 30 вересня Всеукраїнський день бібліотек.

Бібліотека працює за такими напрямками, як: боротьба з наркоманією, захист екології, пам’яті жертв голодомору, боротьба зі СНІДом, козацтво, вшанування імені Тараса Шевченка, мова та культура рідної України, краєзнавство.

Завдяки обласному депутату Володимиру Харлантійовичу Пугачу ЦМБ ім.М.Островського придбала у грудні 2005 року 3 комп’ютери, принтер та сканер. В 2006 році був відкритий Інтернет-центр, де працювала і дуже плідно працює і сьогодні бібліограф ЦБС Ольга Валентинівна Забенько.

Якщо в 2006 році Інтернет-центр відвідало 74 особи, то в 2001 році – 618 осіб. Завдяки О.В.Забенько почали видавати свій інформаційний продукт, набирати і друкувати книги місцевих авторів, рекомендаційні списки літератури, бібліографічні покажчики, видали книгу директора ЦБС «Это наша с тобой судьба …» (2006р.) – про історію БФ №2 Марганецької міської ЦБС.

Сучасність бібліотеки

Колектив бібліотеки пише бібліотечні цільові програми, починаючи з 2008 року:

–       «В степах України, мій Марганець, квітни! Живе, рідне місто, в садах зеленій!» (до 70-річчя міста Марганця),

–        «Художній світ М.В.Гоголя» (до 200-річчя М.В.Гоголя) (2008р.),

–       «Європейське майбутнє України» (2010р.),

–       «Україна моя! Твоїй долі майбутній віддамо свої сили і долю свою!» (до 20-річчя Незалежності України) (2011р.),

–       «До спорту і здоров’я – через книгу» (2012 рік – Рік спорту та здорового способу життя),

–       «Людина світу – син Дніпра» (до 95-річчя О.Гончара) (2013р.).

У 2009 році бібліотекою було обслуговано 3755 користувачів, їм було видано 75400 документів, бібліотечний фонд складав 36004 документа.

2010 рік – робота бібліотеки була спрямована на подальший розвиток трьох важливих ресурсів – фонду, інформаційно-довідкового апарату і підвищення кваліфікації кадрів. Брали участь в третьому обласному заочному літературному конкурсі творчої молоді «Війна без права забуття», присвяченого 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. За участь в обласному конкурсі були нагороджені Ковальова Аліна, Шубала Галина, Учаєва Яна, Бандура Юля, Смолянкова Олеся, Расенко Софія.

Написали «Програмно-цільовий проект пріоритетного розвитку Марганецької міської ЦБС на 2010 – 2015рр.».

Читачі бібліотеки зустрічались із запорізьким письменником, поетом, перекладачем, головним редактором журналу «Хортиця» Григорієм Івановичем Лютим і його книгою романом-піснею «Мама-Марія».

У ЦМБ проведена презентація поем марганецького поета, прозаїка, художника А.О.Антоненка «Дике поле» і «За волю й долю України», читацька конференція за книгою марганецького поета і прозаїка А.С.Гнєзділова «Місяць на ущербі», презентація книги місцевої поетеси Л.Г.Гончарової «Чайка». Спільно з каналом «МСТ» зняли і показали фільм про Марганецьку міську ЦБС «Твое величество библиотека».

Провели захід до 15-річчя міської поетичної студії «Боян» - літературно-музичний вечір «Звучит поэзия во мне – призывно, вольно и высоко», відбувся авторський вечір поета М.С.Смірнова «Мэтр поэтического слова», відбулася зустріч з автором багатьох книг з екології, духовності і здоров’я людини Т.М.Даніловою (м. Київ).

2011 рік – бібліотека намагалася забезпечувати населення міста якісним бібліотечно-інформаційним обслуговуванням, забезпечувала вільний доступ до інформаційних ресурсів. Бібліотека стала необхідною складовою інфраструктури міста. Це був Рік освіти та інформаційного суспільства, Рік Української Першокниги, Рік вирішення проблем Чорнобиля, 20 років Незалежності України, 50-річчя польоту першого космонавту Ю.О.Гагаріна в космосі та ін.

Провели маркетингове дослідження «Що необхідно покращити в роботі ЦМБ ім.М.Островського?», «Бібліотека: ваша точка зору».

Відкриваємо при бібліотеці «Інформаційно-консультативну службу», де працюють спеціалісти юстиції, Центру зайнятості, Пенсійного фонду, управління праці та соціального захисту.

Інформація користувачам надавалася певними тематичними комплексами: діяльність органів влади та місцевого самоврядування, правова інформація, інформація на допомогу освітнім та самоосвітнім програмам, соціально-побутова інформація.

Відбувся вечір-зустріч з Сабіною Мьорлі, дочкою пана Гесса, який у післявоєнні часи брав участь у будівництві архітектурних споруд та фонтанів в м.Марганці. На зустріч були запрошені відомі у місті люди, які в різні часи побували в Германії та спілкувалися з пані Сабіною та її батьком.

Були проведені презентації книг місцевих авторів: Г.П.Бідняка, Р.М.Байбуріна, А.С.Гнєзділова, В.Х.Пугача, Л.В.Лопатюк, Л.А.Алієвої.

Пройшли цикли заходів до 15-річчя Дня Конституції України «Конституція – дороговказ країни», з патріотичного виховання молоді «Уклонімось до землі тим, хто в серці вічно буде жити».

В цей рік працювали за бібліотечною цільовою програмою «Україна моя! Твоїй долі майбутній віддамо свої сили і долю свою!»

Наша бібліотека взяла активну участь у відзначенні 73-ї річниці від дня заснування міста. На центральній площі місті, де відбувалося святкування, красувалася бібліотечна виставка «В степах України, мій Марганець, квітни! Живи, рідне місто, в садах зеленій!»

У дитячому садочку №16 бібліотека провела міське свято Матері «В світі все починається з мами», де були присутні: заступник голови облради А.Ф.Шипко, депутат облради від Партії регіонів Т.В.Мороз, марганецький міський голова О.Г.Бідняк, секретар марганецької міської ради О.Я.Бєлий, заступник міського голови О.В.Медяник, від імені депутатів Верховної Ради України Ю.С.Ковалевська.

Провідний бібліотекар Мархасіна Т.Ф. почала оформляти на абонементі щомісячну авторську книжкову виставку «З криниці гірничого краю черпаємо до творчості любов». Це виставка – календар днів народження місцевих поетів і письменників.

 

На виставці представлена бібліографія і книги творчих людей – іменинників, привітання бібліотекарів і читачів.

ЦМБ ім.М.Островського була, як і завжди, методичним і бібліографічним центром для бібліотек своєї ЦБС і бібліотек інших систем і відомств. За минулий рік були проведені міські міжвідомчі семінари бібліотечних працівників «Бібліотека – загальнодоступний інформаційний центр» і «Бібліотека – комфортне середовище для творчої діяльності».

У 2012 році бібліотека продовжувала свою роботу за такими напрямками: бібліотека – влада – громада: співпраця; популяризація української мови, історії, патріотизму, культури, народних ремесел; популяризація спорту та здорового способу життя; популяризація права, моральності, духовності; краєзнавча робота.

Ми популяризували такі події року, як Євро-2012, вибори до Верховної Ради, 80-річчя заснування Дніпропетровської області.

Продовжували співпрацю з такими громадськими об’єднаннями, як «Ветеран Марганця», «Спілка Чорнобиль», «Зелений світ», спілка ветеранів Афганістану, спілка краєзнавців, дитяча організація дієвих ініціативних марганчан, літературна студія «Боян».

Наш сайт (http://bibl-ostr.ucoz.ua/) відвідало 8154 особи. Бібліограф ЦБС О.В.Забенько продовжувала популяризувати інформацію про роботу ЦМБ ім.М.Островського через соціальні мережі, шляхом поповнення веб-сайту, створила першу марганецьку бібліотечну віртуальну газету «Марганець бібліотечний» (http://bibliotekaostrovsk.wordpress.com/), де розміщувала інформацію про книги, що надходять в бібліотечний фонд (особливо місцевих письменників), про події літературного життя, про книги та читання в житті людей та суспільства.

У цьому році депутат Дніпропетровської обласної ради Кравченко Павло Олександрович подарував бібліотеці ноутбук, діапроектор з екраном, що дозволило покращити якість масових заходів.

    Підтримуючи ініціативу Української бібліотечної асоціації, на Дніпропетровщині у 2012 році проводилися громадські обговорення під назвою «Бібліотека нашої громади: сучасне і майбутнє». І ми з великим натхненням і бажанням провели в червні-вересні 2012 року такі громадські обговорення. В бібліотеці був створений «Майданчик для спілкування», проводилися вуличні опитування, анкетування, інтерактивне спілкування з мешканцями міста

З 81 респондента тільки 1 людина сказала, що бібліотеки в сучасному світі не потрібні, бо їх замінює Інтернет. 80 респондентів відповіли, що ніякий Інтернет не замінить книгу та спілкування з інтелігентним, високоосвіченим і культурним бібліотекарем. Але й дякували за роботу Інтернет-центру в нашій бібліотеці, і особливу подяку висловили його співробітнику Ользі Валентинівні Забенько. Марганчани висловили такі побажання: більше набувати нових книг – галузевих, книг сучасних українських авторів, підручників для вузів та ін.; пропонувати читачам нові сучасні газети і журнали; відкрити нову для читачів послугу «Резервування книг через Інтернет»; в засобах масової інформації більше розповідати про читаючі сім’ї, читачів-ветеранів, газетні й журнальні новини; в районі «Інститут» відкрити бібліотеку; комп’ютеризувати робочі місця бібліотекарів; створити електронний каталог; більше книг і журналів для онуків в бібліотеку на «Ворошилівці». 28 вересня 2012 року в ЦМБ ім.М.Островського відбувся «круглий стіл» «Бібліотека нашої громади: сучасне і майбутнє», в якому взяли участь заступник міського голови Медяник О.В., помічник-консультант народного депутата України О.Царьова, меценат та поет В.Х.Пугач, директор ЦКПР Василенко С.М., методист з краєзнавства ЦКПР Безверха В.Д., директор магазину «Скрепка» Пухлій С.А., член бібліотечної Ради ЦМБ ім.М.Островського Матвєєва О.О., марганецькі поети Антоненко А.О., Сокур В.П., голова міського осередку Партії регіонів, депутат міськради від Партії регіонів Кірієнко В.Я., його заступник Міроненко В.І.- депутат міськради від Партії регіонів та ін.

Бібліотека була:

- центром правової інформації (тут, зокрема, безкоштовно можна було отримати інформацію з правових питань від начальника міського управління юстиції О.М.Дерев’янко);

- центром соціально-побутової інформації (проходили зустрічі з Хникіною Г.Р., начальником управління праці та соціального захисту населення, депутатом міськради від Партії регіонів; Кононенко А.А., начальником відділу компенсаційних виплат та соціального обслуговування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни та праці; Василенко М.М. – начальником управління Марганецького відділення пенсійного фонду України; Невпряга Л.Г. – директором Марганецького відділення Центру зайнятості; Толстобровою Н.М. – заступником директора Марганецького відділення Центру зайнятості; Вадановим В.О. – начальником міськводоканалу, депутатом міськради від Партії регіонів);

-  інформаційним центром на допомогу самоосвіті та освітнім програмам (інформаційна підтримка навчального процесу; про українських і світових письменників (200 років Є.Гребінки, 125 років Л.С.Курбасу, 185 років Л.І.Глібову, 130 років А.Тесленко, 100 років М.П.Стельмаху, 100 років А.С.Малишко, 120 років М.Г.Кулішу та ін.).

2012 рік був оголошений Роком спорту та здорового способу життя. У зв’язку з цим ми працювали за бібліотечною цільовою програмою «До спорту і здоров’я – через книгу». За цією програмою було проведено, наприклад, усний журнал «Активне дозвілля – здорове покоління», виставка-огляд «Як вода джерельна, будьте ви здорові». Тема першого уроку 1 вересня у бібліотеці була «Молодь обирає здоров’я». На урок був запрошений тренер з волейболу, чемпіон з волейболу, поет, член Української Асоціації письменників художньо-соціальної літератури, помічник-консультант народного депутата України О.А.Царьова – Володимир Харлантійович Пугач.

В цьому році провели цикл заходів про роль жінки, матері, дітей, сім’ї; до Міжнародного дня інвалідів, про рідний Марганець. Провідний бібліотекар Мархасіна Т.Ф. продовжувала оформлювати на абонементі свою авторську виставку «Марганецька земля – джерело натхнення», де розповідала про іменинників – місцевих поетів та прозаїків: Л.Лопатюк, Л.Савчук, А.Карпенко, А.Лугового, Р.Байбуріна, О.Сіромашенко, А.Гнєзділова, В.Сокур, Г.Бідняка, Ю.Третяка, Ю.Солдатова, В.Зленко-Єремєєву, Ю.Печерського, М.Смірнова, А.Кислу, Л.Гончарову, А.Антоненка та ін.

Читачам дуже запам’ятався вечір-портрет до 65-річчя місцевого літератора, журналістки, поетеси Т.М.Чепелянської.

В читальному залі пройшла презентація книги історика-документаліста, письменника Равіля Байбуріна «Правители Руси богатырской: исторические портреты».

 

Цей рік був яскравим і для марганецького самодіяльного художника, гірничого інженера-маркшейдера, голови Ради ветеранів МГЗКа І.О.Барнаша. У читальному залі бібліотеки пройшла презентація його альбому «Пейзажні мелодії».

   Пам’ятною подією для міста стала і презентація книги Т.О.Кошкіної «Судьба Ангела, или Крик сердца матери», в якій автор розповіла про свою дочку, смертельно хвору раком, про боротьбу рідних, лікарів, друзів і незнайомих людей за життя Ірини Кошкіної. Хвороба виявилася сильніше.

В 2012 році суттєво змінилося в ЦМБ ім.М.Островського традиційне обслуговування користувачів через читальний зал, що сприяло розширенню послуг бібліотеки, як центру організації дозвілля марганчан. Ми відкрили кінозал, де можна переглянути цікаву передачу, відеофільм будь-якій категорії читачів.

Відкрили «прес-кафе», де будь-який читач, житель чи гість нашого міста може випити чашечку гарячого чаю або кави, влітку попити води, спробувати смачне печиво, цукерки та почитати свіжі газети та журнали. Великі зручні крісла, тиша, виставки нових галузевих журналів, гарні чайний та кавовий сервізи, кришталеві вазочки з цукерками із марганецької кондитерської фабрики, гостинність та посмішка бібліотекарів… Робота прес-кафе викликала великий резонанс у місті і користується успіхом.

Справжньою сенсацією, відкриттям нового таланту стала виставка ляльок «Світ рукотворного дива». Ім’я шанованого в місті нашого бібліотекаря Олени Василівни Рак зазвучало по-новому. Виставка експонувалася в читальному залі, в школах міста, на святі міста Марганця, бібліотекар стала проводити для читачів тренінги з пошиття ляльок.

В бібліотеці демонструвалася виставка виробів І.К.Зайцевої, виготовлених методом валяння з вовни (картини, сумки, герої з відомих мультфільмів) під назвою «Дух творчого пошуку». Потім бібліотека і Ірина Костянтинівна оформили виставку ляльок мотанок, ляльок-оберегів «Лялька-мотанка як символ багатства і успіху українського народу».

Ми показали ці виставки на вулиці, в центрі міста, під час проведення свята Дня міста (15 вересня).

Книжкова виставка «Майстриня казкового дива» познайомила читачів з народною майстринею В.В.Аришевою.

На виставці були представлені ікони, картини, вироби з бісеру, в’язані вироби. Кожний - витвір мистецтва незвичайної краси.

І у цьому році в бібліотеці демонструвалася виставка картин запорозького художника з марганецькими коріннями М.І.Боровика «Чарівний світ М.Боровика».

В історію нашої бібліотеки увійде і книжкова виставка «Лабіринтами творчого Я», яка увібрала в себе всю творчість кожного члену колективу (а це 9 осіб).

 Виставка стала авторською, тобто колектив бібліотеки – від технічки до директора.

1 розділ: Звернення, привітання бібліотекарів з Всеукраїнським днем бібліотек.

2 розділ: «У майстрині авторської ляльки» (представлені «ляльки на удачу» бібліотекаря О.В.Рак).

3 розділ: «Квіткова країна Любові Аврушкіної» (букети квітів з дачної ділянки нашої технічки та книги про квіти, кімнатне квітникарство, квітникарство на ділянці).

4 розділ: «Овочева школа від Ольги Шаляпіної» (власні рецепти страв нашої гардеробниці, рецепти консервації, печиво). Щоденно автор цього розділу виставки приносила і пригощала читачів стравами за рецептами, які були представлені на виставці. В розділі стояли книги з кулінарії, консервування, випічки.

5 розділ: «Подорож у світ з «найменшими друзями»: розділ про домашніх кішок. Його презентувала бібліотекар В.В.Фіалковська – великий знавець кішок, обожнює їх з дитинства, все про них знає.

6 розділ: «Життя в ритмі танцю». Його представляла бібліограф О.В.Забенько, котра танцює з 4-х років. Тут були представлені сценічні костюми Ольги Валентинівни та література про танець.

У листопаді місяці Марганецька міська ЦБС написала проект «Бібліотека – доступний Інтернет для тебе» в рамках програми «Бібліоміст» (це був 4 раунд конкурсу проектів «Бібліоміст»).

12-14 червня 2012 року трьома Дніпропетровськими обласними бібліотеками (бібліотекою для дітей, бібліотекою для молоді ім.М.Свєтлова, універсальною науковою бібліотекою ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія) була проведена експертно-діагноснична перевірка Марганецької міської ЦБС.

26 листопада 2012 року в ЦБС під керівництвом начальника відділу культури Марганецького міськвиконкому О.В.Мухіної була проведена атестація спеціалістів. З них 12 осіб підтвердили свої посади, які займають, і розряди, а 6 осіб підтвердили відповідність займаній посаді і були підвищені в розряді за свій особистий внесок в розвиток бібліотечної справи в ЦБС, працьовитість, невгамовність, одержимість, освоєння нових технологій, інновацій, участь в написанні проектів для конкурсу «Бібліоміст». Це – Забенько О.В., Подобєдова Ю.О., Рак О.В., Фіалковська В.В., Мащенко І.І., Козловська В.П. Колектив пишається цими співробітниками.

2013 рік для центральної міської бібліотеки ім.М.Островського був не менш яскравим, напруженим, стрімким, як і попередні роки. Але головне! Ми виграли в 4 раунді програми «Бібліоміст», написавши проект «Бібліотека - доступний Інтернет для тебе». В бібліотеці встановлено 5 комп’ютерів для користування марганчанами вільно та безкоштовно. Начальником відділу культури міськвиконкому Мухіною О.В. були придбані спеціальні комп’ютерні столи, стільці, проведена вся підготовча робота для прийому комп’ютерів.

25 листопада в ЦМБ ім.М.Островського святково і урочисто відбулося відкриття Центру вільного доступу до Інтернету. Це стало можливим завдяки перемозі бібліотек Марганецької міської ЦБС в 4 раунді конкурсу проектів програми "Бібліоміст".

     На цей урочистий захід в залі ЦМБ ім.М.Островського зібралися представники місцевої влади, партнери проекту "Доступний Інтернет для тебе", користувачі бібліотеки та всі зацікавлені марганчани.

      Захід розпочався виступом викладачів музичної школи (під керівництвом завуча музичної школи Світлани Скрипкіної), які виконали твори класичної музики, чим підняли настрій всім присутнім і створили святкову атмосферу в залі.

     Далі директор Марганецької міської ЦБС Лідія Віталіївна Пономарьова хлібом-сіллю привітала всіх марганчан з відкриттям Центру вільного доступу до Інтернету в особі заступника міського голови Андрія Сергійовича Кириченка.

Лідія Віталіївна розповіла про діючу програму «Бібліоміст» та її мету, про участь бібліотек Марганецької міської ЦБС в конкурсах цієї програми. Директор міської ЦБС зауважила, що особливо приємно було дізнатися про те, що в Дніпропетровській області містами-переможцями стали м. Дніпропетровськ і м. Марганець. Висловила слова подяки всім, хто вірив в нас і підтримав бібліотеки в написанні проекту "Доступний Інтернет для тебе". Це:

- О.Г.Бідняк, міський голова м.Марганця;

- О.В.Мухіна, начальник відділу культури міськвиконкому;

- Н.М.Тітова, директор ДОУНБ ім.Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія, голова Дніпропетровської бібліотечної асоціації;

- В.Х.Пугач, помічник-консультант народного депутата України О.Царьова;

- Л.М.Дуплій, заступник Марганецького міського голови;

- О.М.Дерев’янко, начальник міського управління юстиції.

      Особливі слова вдячності директор ЦБС висловила тим, хто проводив навчання для бібліотекарів. Це: Т.О.Абраїмова, заступник директора ДОУНБ; І.Є.Луньова зав.відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ, а також київські фахівці програми «Бібліоміст».

     Теплими словами вдячності згадала Лідія Віталіївна координатора програми «Бібліоміст» по Дніпропетровській області Ю.Б.Силівестрова, головного бухгалтера закладів культури в м.Марганці В.В.Дубовикову, директора НВК-ліцею №10 О.А.Жадько, директора ДДО Є.І.Бородкіну, директора СШ №11 О.І.Волкову, директора СШ №12 О.Ф.Галко, майстриню художньо-прикладного мистецтва, дизайнера І.К.Зайцеву; начальника відділу інформаційно-медійного забезпечення міськвиконкому О.О.Костенка; спеціаліста Марганецького відділення Приватбанку Є.В.Дем’янця; телеканали «МСТ» та «МГОК-ТВ», газети «Шахтар Марганця» та «Горняцкий вестник». І взагалі вона від імені усіх бібліотекарів бібліотек Марганецької міської ЦБС безмежно подякувала всім-всім представникам марганецької громади.

      Л.В.Пономарьова в своєму виступі зупинилася окремо на великій попередній підготовчій роботі, що була здійснена до прийому комп’ютерної техніки.

        Почесну місію перерізати стрічку і відкрити Інтернет-центр виконали заступник міського голови А.С.Кіріченко, начальник відділу культури виконкому Марганецької міської ради Олена Владиславівна Мухіна та заступник директора Дніпропетровської обласної наукової бібліотеки ім.Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія Тетяна Олександрівна Абраїмова.

     Ось і сталася ця важлива подія в історії бібліотеки – відкрився Центр вільного доступу до Інтернету для всієї марганецької громади! З привітальними словами до присутніх звернулася Олена Владиславівна Мухіна, начальник відділу культури виконкому Марганецької міської ради.

Заступник директора ДОУНБ ім.Первоучителів Кирила і Мефодія Тетяна Олександрівна Абраїмова не тільки привітала всіх марганчан з такою радісною подією, як відкриття Центру вільного доступу до Інтернету, а й ще вручила подяку бібліографу Марганецької міської ЦБС О.В.Забенько за участь у конкурсі "Бібліо-пані".

   Помічник-консультант народного депутата України Олега Царьова, відомий марганецький поет, меценат багатьох книг місцевих поетів та письменників Володимир Харлантійович Пугач, вітаючи бібліотекарів та марганчан з отриманням вільного доступу до Інтернету, зачитав в подарунок свій вірш, який гідно оцінили всі присутні в залі гучними оплесками.

     Координатор проекту "Доступний Інтернет для тебе", бібліограф Марганецької міської ЦБС О.В.Забенько запросила до щойно відкритого Центру вільного доступу до Інтернету перших його користувачів. Ольга Валентинівна розповіла про те, які можливості відкриває Інтернет для всіх нас. Користувачі, які сіли за новенькі комп'ютери, продемонстрували, які ще можливості, окрім названих, відкриваються для мешканців та гостей міста в Центрі вільного доступу до Інтернету.

     Відтепер, з відкриттям Центру вільного доступу до Інтернету марганчани зможуть безкоштовно попрацювати в Інтернеті з будь-якою метою, скористатися скайпом, поштовим сервісом та ін.

     Наприкінці виступу координатор проекту зачитала лист подяки директору програми «Бібліоміст» Матею Новаку, який Ольга Валентинівна і волонтер, учень СШ №12 Роман Козачинський разом склали і урочисто відправили на святі відкриття Центру вільного доступу до Інтернету.

      Далі директор міської ЦБС Л.В.Пономарьова надала слово директору ДДО, депутату міської ради від Партії регіонів, члену депутатської комісії з питань освіти, культури, спорту та у справах сім’ї та молоді Єлизаветі Іванівні Бородкіній; директору територіального центру, депутату міськради від Партії регіонів І.І.Беркут.

  Вони розповіли про співпрацю з бібліотеками та привітали всіх присутніх і, взагалі, всіх марганчан з такою радісною подією, як відкриття Центру вільного доступу до Інтернету.

 В кінці свята директор Марганецької міської ЦБС Лідія Пономарьова представила всіх членів колективу ЦМБ ім.М.Островського, які доклали максимум зусиль, щоб швидко, креативно, творчо і цікаво написати проект «Доступний Інтернет для тебе». Це провідний бібліотекар Т.Ф.Мархасіна, бібліотекар юнацького абонементу В.В.Жданова, бібліотекар абонементу для дорослих О.В.Рак, бібліотекар читального залу Н.М.Павлова, методист Л.М.Костенко, бібліотекар «Центру слов’янської писемності і культури» В.В.Фіалковська, бібліограф, координатор проекту «Доступний Інтернет для тебе» О.В.Забенько. Бібліотекарі вийшли в зал до марганецької громади. Всі присутні підняли келихи з шампанським за подальший успішний розвиток бібліотек в нашому місті!

До урочистого відкриття Центру вільного доступу до Інтернету бібліотекарі ЦМБ ім.М.Островського для запрошених гостей підготували в холі бібліотеки цікаву незвичайну виставку "Бібліотека ХХІ століття". Вона розкривала історію та сьогодення бібліотеки ім.М.Островського за допомогою фотоальбомів, а також показу слайдшоу на ноутбуці.

В 2014 році будемо втілювати в життя написаний проект, з яким перемогли в програмі «Бібліоміст».

Згідно з дорученням голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Д.В.Колєснікова від 13.02.2013 року 24 травня цього року відбулося історична подія, і для нашої бібліотеки це урочисте відкриття Центру слов’янської писемності та культури. Його відкривала директор міської ЦБС Пономарьова Л.В., далі присутніх вітала депутат міської Ради від Партії регіонів по культурі Бородкіна Є.І. Від імені міського голови О.Г.Бідняка бібліотеці подарували 126 примірників книг. На святі виступали помічник-консультант народного депутата О.А.Царьова, марганецький поет, прозаїк В.Х.Пугач; протоієрей Свято-Духівського храму отець Ігор, протоієрей Свято-Троїцького храму отець В’ячеслав, учні вокального ансамблю музичної школи, ансамблю «Срібні джерела» і «Калинонька» та ін.

Міський голова О.Г.Бідняк і начальник відділу культури міськвиконкому О.В.Мухіна придбали для бібліотеки книжкові стелажі, модульний стіл, телевізор, фотоапарат, диван. Все це дало можливість створити сучасний дизайн бібліотеки, комфортне середовище для читачів.

На честь вшанування пам’яті святих рівноапостольних братів Кирила та Мефодія прозвучав «Гімн Святим Кирилу та Мефодію, просвітителям слов’ян» у виконанні вокального ансамблю музичної школи (музичний керівник Ірина Володимирівна Молочна).

Для присутніх на святі виступив хореографічний ансамбль «Калинонька» під керівництвом Юлії Олександрівни Гайденко з танцем «Український дівочий».

Свято, на честь відкриття Центру слов’янської писемності та культури, виявилося урочистим, яскравим, цікавим, пам’ятним для всіх присутніх.

У 2013 році ми брали участь у регіональному проекті «Дніпропетровщина читає Олеся Гончара» (до 95-річчя від дня народження О.Гончара). Була написана бібліотечна цільова програма «Людина світу – син Дніпра».

За цією програмою було проведено ряд масових заходів та оформлені наочна популяризація життя та творчості письменника.

Наприклад, у фонді відкритого доступу абонементу бібліотеки було оформлено звернення до користувачів про ювілей письменника та про «45 років від часу опублікування роману «Собор» О.Гончара у журналі «Вітчизна». Великою популярністю серед читачів користувалася виставка «Олесь Гончар – золоте перо України», 

тематична полиця «Інтелектуал світу».

Серед сучасних форм роботи слід виділити віртуальну виставку «Людина світу – син Дніпра» на сторінках електронної газети «Марганець бібліотечний».

В бібліотеці були проведені вечір-портрет для учнів СШ №11 «Прапороносець світла і добра», з учнями професійного ліцею година запитань та відповідей «Олесь Гончар – митець для епох».

Центральною міською бібліотекою ім.М.Островського був підготовлений та оформлений «Інформаційний звіт про роботу Марганецької міської ЦБС до 95-річчя видатного українського радянського письменника, літературного критика, громадського діяча Олеся Терентійовича Гончара», який був відправлений в ДОУНБ ім. Первоучителів Кирила та Мефодія.

2013 рік був Роком фізичного здоров’я та екології.

Протягом 2013 року бібліотека

- продовжувала інформувати своїх користувачів та населення міста про Конституцію України,

- про незалежність нашої держави, про Соборність та Свободу України.

- проводили Європейський тиждень місцевої демократії у Дніпропетровській області,

- провели цикл заходів до 80-х роковин Голодомору 1932-1933 років;

- вшанували пам’ять колишніх політичних в’язнів, репресованих та членів їх сімей;

- вшанували пам’ять жертв війни в Україні;

- проводили заходи до 70-х роковин Корюківської трагедії,

- з нагоди відзначення 25-річчя організаційного об’єднання громадського руху колишніх малолітніх в’язнів нацизму та ін.

Найбільш пам’ятними заходами були такі:

Кінолекторій «Ми йшли до тебе, Перемого!». Він був присвячений 69-ій річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників.

    Ведуча заходу Вікторія Василівна Жданова розповіла про найважливіші моменти ходу Великої Вітчизняної війни на українських територіях. Її слова супроводжували відеоматеріали, до яких було включено багато документальних фільмів. В них розповідалося про оборонні та наступальні операції, про евакуацію та звільнення України, про бойову техніку, задіяну в боях, про партизанський рух  та інше. Всі відеороліки було показано на екрані за допомогою проектору та ноутбуку бібліографом ЦБС О.В.Забенько.

На захід прийшли представники міського осередку Партії регіонів, з яких виступила Є.І.Бородкіна. Вона розповіла присутнім на кінолекторії учням СШ №2 про важливість пам’ятати страшні події війни та її героїв.

Присутній у залі О.Д.Чекубаш, член Національної спілки журналістів України, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, побажав присутнім бачити події війни лише на екрані, але ніколи  в житті.

До кінолекторію бібліотекарі читального залу В.В.Фіалковська та Н.М.Павлова підготували книжкову виставку «Ми йшли до тебе, Перемого!» На ній зібрані найцікавіші та найцінніші матеріали про військові події на українських землях в ході Великої Вітчизняної війни.

    Бібліотекар СШ №11 Валентина Миколаївна Любар запросила майстриню з виготовлення ляльок Олену Василівну Рак, бібліотекаря ЦМБ ім.М.Островського, для проведення майстер-класу з учнями цієї школи. На зустрічі з учнями та вчителями були представлені найкращі роботи скульптурно-текстильних іграшок.

Олена Василівна дала майстер-клас з виготовлення "ляльок на удачу", розповіла про те, що її надихнуло на виготовлення ляльок-сувенірів, як виникали ідеї образів, з якими труднощами вона зіткнулася при роботі.

Присутні слухали з великою зацікавленістю, наприкінці зустрічі завалили майстриню питаннями, на які отримали цікаві та відверті відповіді. Олена Василівна розповіла про свої плани на майбутнє, про нові образи, які вона хоче втілити в своїх ляльках. Усіх бажаючих майстриня запросила до центральної міської бібліотеки ім.М.Островського, щоб отримати більш повну інформацію про "ляльок на удачу" та їх виготовлення.

З нагоди Дня художника, що відзначається щорічно у другу неділю жовтня, напередодні свята 10 жовтня в читальному залі ЦМБ ім.М.Островського відбувся урок мистецтва, на якому учні СШ №12 познайомилися з творчістю відомого самодіяльного марганецього художника Івана Барнаша під назвою «Три времени года Ивана Барнаша». Протягом вересня в бібліотеці ім.М.Островського проходила виставка картин цього художника.

До Дня українського козацтва, який відзначається в Україні щорічно 14 жовтня в честь свята Покрови Пречистої Богородиці, в читальному залі ЦМБ ім.М.Островського оформлено відкритий перегляд літератури під назвою "Народ мій є! В його гарячих жилах Козацька кров пульсує і гуде".

Літературою зацікавилася депутат міського осередку Партії регіонів Г.Р.Хникіна. Вона є постійною читачкою бібліотеки ім.М.Островського. Але на цей раз вона разом з іншими представниками Партії регіонів завітала до бібліотеки, щоб привітати бібліотечних працівників з їх професійним святом - Днем бібліотек.

В цьому році вперше в Марганці відбулося відкриття «Книжкового подвір’ячка», присвяченого 75-річчю міста. Захід відбувся у дворі біля бібліотеки. Бібліотекарі прикрасили подвір’я повітряними кульками і написом «Книжный дворик», оформили виставку картин відомого марганецького художника Івана Барнаша. В рамках акції «Подаруй дитині книгу» був проведений благочинний збір книг для дітей допоміжної школи-інтернату.

Захід, незважаючи на дощову погоду, виявився дуже затишним і душевним. Грою на скрипці порадувала С.Д.Скріпкіна, викладач музичної школи; на гітарі грали молодий виконавець Я.Смірской, та відомий композитор, поет та співак М.Нех. Директор ЦБС, зав. ЦМБ ім.М.Островського провела огляд літератури «Що почитати». Чудові вірші зачитали талановиті марганецькі поети Лариса Гончарова та Олександр Багаутдінов. Веселим став виступ ансамблю «Золота осінь». Відкриття «Книжкового подвір’ячка» відбулося, його підготувала і провела директор Марганецької міської ЦБС Лідія Віталіївна Пономарьова.

   В ході святкування Дня міста Марганця 21 вересня 2013 року  в центрі міста на площі ім.Леніна працівники бібліотеки ім.М.Островського взяли участь в міському фестивалі майстрів народної творчості «Творчі перлини нашого міста». Бібліотекар Олена Василівна Рак виставила свої роботи – «ляльки на удачу» з панчох.

    На сьогоднішній день Олена Василівна виготовила вже більше 20 різноманітних ляльок, більша частина яких була представлена в День міста. Всі вони цікаві та неповторні. Ляльки виготовлені як сувеніри-обереги, як ексклюзивні подарунки друзям та близьким. Серед присутніх на площі виставка викликала неабиякий інтерес.

Не менш привабливими для присутніх на святі були вироби надзвичайної краси, виготовлені з бісеру талановитими руками працівниці бібліотеки ім.М.Островського Любов Володимирівни Аврушкіної. Марганчани зацікавлено зупинялися біля виставки виробів з бісеру та дивувалися майстерності та неповторності кожного з них.

В ході святкування 21 вересня Дня міста центральна міська бібліотека ім.М.Островського організувала і провела кулінарного шоу.

    Для участі в ньому напередодні свята дитячим садкам, школам, різним підприємствам та установам міста було дано завдання випекти шарлотку – пиріг з яблуками. Ці пироги учасники і представили на суд журі в День міста. До складу журі увійшли: голова – Олена Володимирівна Медяник, заступник міського голови; члени журі – майстри виробничого навчання Марганецького професійного ліцею Тетяна Володимирівна Сєдова та Лідія Іванівна Шуляк. Вони визначили серед усіх пирогів найкращі, найсмачніші, найкрасивіші, найоригінальніші.  

   Під час того, як журі куштували шарлотки, бібліотекар ЦМБ ім.М.Островського В.В.Фіалковська та бібліограф Марганецької міської ЦБС О.В.Забенько провели цікаву кулінарну вікторину. Гості, присутні на святі, активно брали участь в цій вікторині. За правильні відповіді на запитання вони отримували невеличкі подарунки. Після вікторини були підведені підсумки конкурсу шарлоток. Після оцінювання пирогів журі, конкурсанти щедро пригощали всіх присутніх на площі своїми смачними виробами. В кінці заходу бібліотекарі привітали всіх мешканців з ювілейним днем народження міста та побажали міцного здоров’я, щастя, затишку та родинного добробуту! Взагалі, кулінарне шоу викликало зацікавленість та сприяло святковій атмосфері на площі ім.Леніна, де і відбувалося багато святкових заходів.

Вперше в 2013 році в центральній міській бібліотеці ім.М.Островського відбулося свято меду під назвою «Мед у сотах – гарна справа, на здоров’я людям, на добро» з нагоди Преображення Господнєго (або Другий Спас, яблуневий) та Дня пасічника, професійного свята бджолярів-любителів.

Ведучі свята провідний бібліотекар Тетяна Федорівна Мархасіна та бібліотекар читального залу Вікторія Валеріївна Фіалковська розповіли про історію бджільництва з початку, розвиток його на українських землях. Цікава розповідь ведучих супроводжувалася музичними композиціями та відеороліками. Презентацію, аудіо- та відеоматеріали підготувала та продемонструвала бібліограф Марганецької міської ЦБС О.В.Забенько. В ході заходу були зачитані вірші та уривки з художніх творів відомих письменників-класиків про мед та бджіл. У святі меду активну участь взяли талановиті люди: Юрій Третяк, А.О.Антоненко, Л.В.Лопатюк, Я.І.Должиков, Лариса Гончарова з ансамблем «Золота осінь» (муз.керівник В.В.Малібога), та інші місцеві письменники і поети. На свято завітали відомі пасічники нашого міста.

   За дорученням народного депутату України Олега Анатолійовича Царьова його помічник-консультант Володимир Харлантійович Пугач, місцевий поет, перекладач, меценат багатьох книг місцевих авторів, засновник фонду «Золота пектораль» привітав всіх присутніх з Днем пасічника та з Другим Спасом.

Анатолій Іванович Супрун, відомий марганецький бджоляр, поділився з присутніми «медовими» цікавинками.

Ведучі свята наприкінці запропонували всім присутнім скуштували смачний хлібний коровай з борошна нового врожаю разом з медом. До свята була оформлена цікава книжкова виставка «Золоті медові соти».

Колектив нашої бібліотеки високо професійний, працьовитий, креативний, сповнений нових творчих задумок, планів, ідей. Ми готові й надалі працювати також плідно, напружено!
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека