ПРОЕКТ «Придніпровський корпоративний каталог (ПКК)»

Загальний список журналів, що розписуються учасниками корпорації в 2018 році

Основні цілі та принципи організації проекту
Загальний список журналів, що розписуються учасниками корпорації в 2018 році
Учасники ПКК
Документи ПКК

 

Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека (ДОУНБ)

 

1. Вища школа (vish)
2. Економіка України (econu)
3. Економіка. Фінанси. Право (ecfp)
4. Економіст (econ)
5. Бібліотечна планета (bibp)
6. Рідна школа (rish)
7. Філософська думка (fild)
8. Фінанси України (finu)
9. Вища освіта України (vou)
10. Економіка АПК (ekap)
11. Упаковка (upak)
12. Хімічна промисловість (hmpr)
13. Український географічний журнал (ukrgeo)
14. Соціологія: теорія, методи, маркетинг (sozi)


Науково-технічна бібліотека Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна (НТБ ДНУЗТ)

  15. Бухгалтерський облік і аудит (boa)
16. Залізничний транспорт України (ztu)
17. Вагонний парк (vago)
18. Інтелектуальна власність (intv)

Наукова бібліотека Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара (НБ ДНУ)

  19. Зарубіжна література в школах України (zshki)
20. Український історичний журнал (ukri)
21. Народна творчість та етнологія (ntet)
22. Грані (gran)
23. Слово і час (slov)
24. Мовознавство (movo)
25. Українська мова і література в школі (ukrm)
26. Українська література в школах України (ukrml)
27. Соціологія: теорія, методи, маркетинг (sozi)
28. Педагогіка і психологія (pedp)

Бібліотека Інституту безперервного спеціального навчання Придніпровської державної академії будівництва і архітектури (Бібліотека ІНСО ПДАБА)

  29. Регіональна економіка (rege)
30. Будівництво України (bud)

Бібліотека Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України

  31. Україна: аспекти праці (uasp)
32. Бібліотечний вісник (bibv)

Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

  33. Доповіді НАН (dpn)
34. Вісник НТУ (ХПІ). Сер: Нові рішення в сучасних технологіях (vhpi)
35. Маркетинг в Україні (mavu)
36. Стандартизація. Сертифікація. Якість (ssya)
37. Энерготехнологии и ресурсосбережение (ener)

Бібліотека Університету митної справи та фінансів

  38. Митна справа (mits)
39. Публічне управління та митне адміністрування (puma)
40. Правова позиція (pravp)
41. Науковий погляд: економіка та управління (nauk)
42. Системи та технології (sist)

КЗК "Дніропетровська обласна бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова"

  43. Дивослово (divo)
44. Історія в школі (istv)
45. Всесвітня література та культура в навчальних закладах України (vltk)
46. Всесвітня література в сучасній школі (vssh)

Центральна бібліотека Дніпропетровського міського комунального закладу культури Централізована система публічних бібліотек для дорослих

  47. Актуальні проблеми економіки (ape)
48. Бюлетень Міністерства юстиції України (bmu)
49. Право України (prav)
50. Формування ринкових відносин (form)

Наукова бібліотека Маріупольського державного університету

  51. Дошкільне виховання (dosh)
52. Вісник Маріупольського державного університету. Сер. Право (vmdp)
53. Вісник Маріупольського державного університету. Сер. Економіка (vmde)
54. Вісник Маріупольського державного університету. Сер. Історія (vmdi)
55. Вісник Маріупольського державного університету. Сер. Політологія (vmdpl)
56. Вісник Маріупольського державного університету. Сер. Філософія (vmdf)
57. Вісник Маріупольського державного університету. Сер. Культурологія (vmdk)
58. Вісник Маріупольського державного університету. Сер. Соціологія (vmds)

Науково-технічна бібліотека Київського національного університету технологій та дизайну (НТБ КНУТД)

  59. Банківська справа (bans)
60. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну (vktd)
61. Легка промисловість (legp)

Центральна бібліотека ім. І. С. Тургенєва (м. Харкова)

  62. Однокласник (odnk)
63. Колосок (kols)

Державна науково-технічна бібліотека України (м.Київ)

  64. Уголь Украины (uguk)
65. Мінеральні ресурси України (minr)
66. Мінералогічний журнал (ming)
67. Енергетика та електрифікація (enek)
68. Український фізичний журнал (ufg)

Сумська міська централізована бібліотечна система, центральна міська бібліотека ім. Т. Г. Шевченка (КЗСМР – Сумська МЦБС)

  69. Вісник книжкової палати (visknp)
70. Пам'ятки України (pamukr)
71. Наука и техника (naut)
72. Початкова школа (poch)

 

 

 

 

 49006, м.Дніпропетровськ, вул.Савченка,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2013 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека