Покровське: в пошуках втраченого

Маcштаб      

Аркуш 1

Аркуш 2

ВІД УПОРЯДНИКІВ

Аркуш 4

ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ НАРИС ПОКРОВСЬКОГО ТА ОЛЕКСАНДРІВКИ: ВІД ЗАСНУВАННЯ ДО ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.

Аркуш 6

Аркуш 7

Аркуш 8

Аркуш 9

Аркуш 10

Аркуш 11

Аркуш 12

Аркуш 13

Аркуш 14

Аркуш 15

Аркуш 16

Аркуш 17

Аркуш 18

Аркуш 19

Аркуш 20

Аркуш 21

Аркуш 22

Аркуш 23

Аркуш 24

Аркуш 25

Аркуш 26

Аркуш 27

Аркуш 28

Аркуш 29

Аркуш 30

Аркуш 31

Аркуш 32

Аркуш 33

Аркуш 34

Аркуш 35

Аркуш 36

Аркуш 37

Аркуш 38

Аркуш 39

Аркуш 40

Аркуш 41

Аркуш 42

Аркуш 43

Аркуш 44

Аркуш 45

Аркуш 46

Аркуш 47

Аркуш 48

Аркуш 49

Аркуш 50

Аркуш 51

Аркуш 52

Аркуш 53

Аркуш 54

Аркуш 55

Аркуш 56

Аркуш 57

Аркуш 58

Аркуш 59

Аркуш 60

Аркуш 61

Аркуш 62

ТОПОНІМІКА МІСЦЕВОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ КОЛИШНЬОЇ СЛОБОДИ ПОКРОВСЬКОЇ ТА ОКОЛИЦЬ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ КІНЦЯ XVIII – КІНЦЯ ХХ СТ.

Аркуш 64

Наукові та краєзнавчі дослідження

Аркуш 66

Аркуш 67

Аркуш 68

Аркуш 69

Аркуш 70

Аркуш 71

Аркуш 72

Аркуш 73

Аркуш 74

Аркуш 75

Аркуш 76

Аркуш 77

Аркуш 78

Аркуш 79

Аркуш 80

Аркуш 81

Голодомор 1932–1933 років

Аркуш 83

Релігійне життя. Церкви

Освіта краю

Аркуш 86

Аркуш 87

Гнєдінське ремісниче училище

Аркуш 89

Аркуш 90

Аркуш 91

Кінообслуговування, художня самодіяльність, літературна творчість

Борис Тенета (Борис Йосифович Гурій)

Аркуш 94

Аркуш 95

Аркуш 96

Аркуш 97

Бібліотечна справа

Перша районна газета в Покровському

Інфраструктура, транспорт, сільське господарство,промисловість

Аркуш 101

Аркуш 102

Аркуш 103

Медичне обслуговування. Лікарня. Благодійність

Аркуш 105

Аркуш 106

Аркуш 107

Рід Гнєдіних (Гнида)

Аркуш 109

Каришев Микола Олександрович

Усна народна творчість

Аркуш 112

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Аркуш 114

Аркуш 115

Аркуш 116

Аркуш 117

ДОДАТКИ

губернии 1842 и 1843 годов» // РГИА. – Ф. 380. – Оп. 7. – Д. 76

Додаток 2. Знімок сучасного селища Покровське

Додаток 3. Вірогідне розташування зимівника Головка

Додаток 4. Сучаcний вигляд села Олександрівка

Аркуш 123

Аркуш 124

Аркуш 125

Зміст книги