Публічні бібліотеки Дніпропетровщини в системі збереження історичної пам'яті громади, вивчення і розвитку місцевої культури: Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції 29 листопада 2016 р.

Маcштаб      

Аркуш 1

Аркуш 2

Аркуш 3

Аркуш 4

Аркуш 5

Від упорядника

Тітова Н. Сучасні аспекти державної та регіональної бібліотечної політики: концептуалізація орієнтирів та визначення векторів розвитку

Аркуш 8

Аркуш 9

Аркуш 10

Аркуш 11

Аркуш 12

Аркуш 13

Аркуш 14

Аліванцева О. Музей «Літературне Придніпров′я»: внесок у розвиток культури, популяризація історії літератури краю музейними засобами

Аркуш 16

Аркуш 17

Аркуш 18

Аркуш 19

Аркуш 20

Лучка Л.М. Українська література у фондах катеринославських бібліотек другої половини ХІХ – на початку ХХ ст.

Аркуш 22

Аркуш 23

Аркуш 24

Аркуш 25

Голуб І., Шилкіна М. Краєзнавчі електронні ресурси та сервіси головної бібліотеки області

Аркуш 27

Аркуш 28

Аркуш 29

Аркуш 30

Крупий Г. Библиотеки региона на пути создания единого информационного пространства Приднепровья

Аркуш 32

Аркуш 33

Аркуш 34

Аркуш 35

Аркуш 36

Аркуш 37

Манченко С. Якісне формування краєзнавчих ресурсів – стратегічний напрямок роботи ДОУНБ

Аркуш 39

Аркуш 40

Аркуш 41

Шевченко О. Регіональні проекти та акції як форми підвищення ефективності роботи бібліотек області

Аркуш 43

Аркуш 44

Аркуш 45

Аркуш 46

Аркуш 47

Аркуш 48

Белякова К. Досвід участі Центральної бібліотеки КЗК «Жовтоводська ЦБС» у міжнародних проектах та програмах

Аркуш 50

Аркуш 51

Забенько О. Комунікації бібліотек Марганецької міської ЦБС з партнерськими організаціями: спільні заходи, волонтерський рух

Аркуш 53

Аркуш 54

Аркуш 55

Плотнікова О. Бібліотекарі, які створюють історію краю. Біобібліографія ДОУНБ

Аркуш 57

Аркуш 58

Аркуш 59

Аркуш 60

Аркуш 61

Колесникова Л. Плекаємо патріотів: бібліотечні практики. З досвіду інформаційно-просвітницької діяльності відділу читальних залів ДОУНБ

Аркуш 63

Аркуш 64

Аркуш 65

Аркуш 66

Литвиненко Н. Електронний каталог ДОУНБ: краєзнавчі аспекти створення додаткових електронних сервісів

Аркуш 68

Зюлева Ю. Формування краєзнавчих знань в цифровому середовищі. Огляд сторінок сайтів і блогів бібліотек регіону

Аркуш 70

Аркуш 71

Козак Т. Доукомплектування фондів бібліотек краєзнавчою літературою через систему обмінно-резервних фондів

Аркуш 73

Аркуш 74

Аркуш 75

Аркуш 76

Бердник І. Від земської фельдшерської школи – до Комунального вищого навчального закладу «Дніпровський базовий медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради»

Аркуш 78

Пономаренко С. Зіркові імена Придніпров′я. Реалізація інформаційно-бібліографічних і просвітницьких проектів

Аркуш 80

Аркуш 81

Аркуш 82

Аркуш 83

Герасюта Т. Дослідження та популяризація невідомих сторінок історії міста

Аркуш 85

Аркуш 86

Аркуш 87

Аркуш 88

Стовба О. Край п′яти Січей, або Бібліотеки на допомогу розвитку туризму на Нікопольщині

Аркуш 90

Аркуш 91

Давиденко Л. Інноваційні та традиційні процеси для збереження історичної пам′яті у роботі бібліотек Межівського району

Аркуш 93

Аркуш 94

Барабан І. Робота з громадою – веління часу: проектна діяльність відділу наукової інформації і бібліографії ДОУНБ

Аркуш 96

Аркуш 97

Аркуш 98

Аркуш 99

Аркуш 100

Аркуш 101

Рибалова Р. Краєзнавча мозаїка П′ятихатщини – джерело збагачення духовної культури краю

Аркуш 103

Абраїмова Т. Організація науково-дослідної роботи та використання її результатів в практичної діяльності ДОУНБ у галузі бібліотечного краєзнавства

Аркуш 105

Аркуш 106

Аркуш 107

Аркуш 108

Браславська І. Електронна бібліотека краєзнавчих періодичних видань: сучасний формат створення, поповнення та використання

Аркуш 110

Аркуш 111

Аркуш 112

Міщенко Т. Роль патентно-технічної інформації у формуванні винахідницької діяльності молоді Дніпропетровщини

Аркуш 114

Аркуш 115

Бондаренко Л. Бібліотечне краєзнавство як дієвий механізм розробки нових бібліотечних сервісів

Аркуш 117

Аркуш 118

Сопіна Л. Ефективне соціальне партнерство – запорука успіху діяльності бібліотеки

Аркуш 120

Аркуш 121

Аркуш 122

Терехова І. Краєзнавчий напрямок масової роботи Софіївської центральної районної бібліотеки

Аркуш 124

Пивоварова Г. Літературно-краєзнавчі зустрічі читачів «золотого віку»: з досвіду роботи з територіальними центрами соціального обслуговування пенсіонерів

Аркуш 126

Аркуш 127

Аркуш 128

Косих В. Соціальне партнерство як фактор успіху центральної міської бібліотеки

Аркуш 130

Сохромова К. Краєзнавча тематика просвітницьких та освітніх проектів ДОУНБ. З досвіду секто-ру соціокультурних проектів і зовнішніх зв′язків

Аркуш 132

Аркуш 133

Гаврилюк Т. Застосування принципів лінгвокраєзнавства у формуванні міжнародного образу Дніпропетровщини серед відвідувачів бібліотеки

Аркуш 135

Аркуш 136

Аркуш 137

Аркуш 138

Аркуш 139

Аркуш 140

Програма Міжвідомчої науково-практичної конференції

Аркуш 142

Аркуш 143

Аркуш 144

Аркуш 145

Короткі відомості про авторів

Аркуш 147

Аркуш 148

Зміст книги