Отчетъ Екатеринославской Городской Общественной Библіотеки за 1894 годъ

Маcштаб      

Очетъ Екатеринославской Городской Общественной Библіотеки за 1894 годъ

Аркуш 2

Аркуш 3

Аркуш 4

Аркуш 5

Аркуш 6

Денежный отчетъ

Аркуш 8

Аркуш 9

Аркуш 10

Пользованіе Библіотекой.Составъ ея

Аркуш 12

Аркуш 13

Аркуш 14

Аркуш 15

Статистика чтенія

Аркуш 17

Аркуш 18

Аркуш 19

Аркуш 20

Аркуш 21

Аркуш 22

Аркуш 23

Аркуш 24

Аркуш 25

Аркуш 26

Приложенія

Списокъ періодическихъ изданій,выписанныхъ Библіотекой въ отчетномъ 1894 году

Аркуш 29

Аркуш 30

Аркуш 31

Аркуш 32

Зміст книги