Грицан ЮрІй Іванович

 

доктор біологічних наук, професор, голова Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги.

Бібліотека висловлює щиру подяку за передані безкоштовно 5. 01.2011 р. в обмінний фонд бібліотеки понад 200 примірників нових книг екологічного напрямку.

В новому об`ємному виданні

Червона книга Дніпропетровської області.(Рослинний світ) / Під ред. А.П.Травлєєв. - Дніпропетровськ: ВКК «Баланс-Клуб», 2010. - 500 с.- Укр. мовою.

наведені відомості про 451 вид рідкісних та зникаючих рослин Дніпропетровської області (серед них 16 занесені до Світового Червоного списку, 27 видів – до Європейського Червоного списку, 82 – до Червоної книги України). Представлена біолого-екологічна характеристика кожного виду, тип ареалу та розповсюдження в області, статус охорони, наукове та практичне значення, причини зміни чисельності та заходи охорони, кольорова фотографія, картосхема місцезнаходжень. Виявлено ряд нових для Дніпропетровської області рідкісних та зникаючих видів рослин.
Для ботаніків, ґрунтознавців, екологів, працівників лісового господарств, фахівців з охорони природи, студентів, вчителів, школярів, юннатів та громадськості.

Читачам, зацікавлених у заповідну природу Степового Придніпров`я та геологічну спадщину ріднокраю, рекомендуємо перегорнути довідник

Манюк В.В. Природно-заповідний фонд Дніпропетровщини (станом на 1 грудня 2010 року) [навчальний довідник]/ Вад.В.Манюк,Вол.В.Манюк. - Дніпропетровськ,2010. - 116 с.: іл. (Сер.: «Заповідна справа в Україні та Степовому Подніпров`ї: національні і регіональні аспекти».Вип.1).

Він складається із двох розділів: перший є повним ілюстрованим переліком об`єктів діючого природно-заповідного фонду області, із наведенням стислих відомостей про площу території, назву і дату документу, котрим створено заповідний об`єкт, географічну прив`язку, а також індивідуальний номер за реєстром, під яким об`єкт перебуває на обліку в Державному управлінні навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області. Ці номери також наводяться і у зведених таблицях та на мапах.
Другий розділ видання є перелік і стислий науковий опис основних геологічних пам`яток області, яких на сьогодні виявлено і досліджено 43.

Ці видання проілюстровані і гарно оздоблені.