Historya Miasta Lwowa, Krolestw Galicyi i Lodomeryi stolicy; z opisaniem dokladnem okolic i potroynego oblezenia

Маcштаб      

Аркуш 1

Аркуш 2

Аркуш 3

Аркуш 4

Historya Miasta Lwowa, Krolestw Galicyi i Lodomeryi stolicy; z opisaniem dokladnem okolic i potroynego oblezenia

Аркуш 6

Przedmowa

Аркуш 8

Аркуш 9

Аркуш 10

Аркуш 11

Аркуш 12

Аркуш 13

Аркуш 14

Аркуш 15

Аркуш 16

Аркуш 17

Аркуш 18

Przezacnym Senatu Lwowskiego. Najszlachetniejszym Mezom P.P.Konsulom

Аркуш 20

Аркуш 21

Аркуш 22

Uwaga. Nazwisko Rusi

Аркуш 24

Poczatek Rusi

Sarmaci

Аркуш 27

Аркуш 28

Аркуш 29

Аркуш 30

Roxolany

Wandalowie

Gottowie

Аркуш 34

Аркуш 35

Аркуш 36

Аркуш 37

Slawianie

Аркуш 39

Аркуш 40

Аркуш 41

Podzial Rusi

Аркуш 43

Аркуш 44

Religia Rusinow

Аркуш 46

Аркуш 47

Krolowie Ruscy

Аркуш 49

Аркуш 50

Аркуш 51

Аркуш 52

Аркуш 53

Аркуш 54

Аркуш 55

Rus z Polska polaczona

Аркуш 57

Аркуш 58

Аркуш 59

Аркуш 60

Аркуш 61

Аркуш 62

Аркуш 63

Аркуш 64

Аркуш 65

Аркуш 66

Аркуш 67

Аркуш 68

Аркуш 69

Аркуш 70

Аркуш 71

Аркуш 72

Аркуш 73

Аркуш 74

Аркуш 75

Аркуш 76

Аркуш 77

Аркуш 78

Lwow Ruski

Аркуш 80

Аркуш 81

Аркуш 82

Аркуш 83

Аркуш 84

Аркуш 85

Аркуш 86

Аркуш 87

Аркуш 88

Аркуш 89

Аркуш 90

Аркуш 91

Аркуш 92

Аркуш 93

Аркуш 94

Аркуш 95

Аркуш 96

Аркуш 97

Аркуш 98

Аркуш 99

Аркуш 100

Аркуш 101

Аркуш 102

Аркуш 103

Аркуш 104

Аркуш 105

Аркуш 106

Аркуш 107

Аркуш 108

Аркуш 109

Аркуш 110

Аркуш 111

Аркуш 112

Аркуш 113

Аркуш 114

Lwow Niemiecki

Аркуш 116

Аркуш 117

Аркуш 118

Аркуш 119

Аркуш 120

Аркуш 121

Аркуш 122

Аркуш 123

Аркуш 124

Аркуш 125

Аркуш 126

Аркуш 127

Аркуш 128

Аркуш 129

Аркуш 130

Аркуш 131

Аркуш 132

Аркуш 133

Аркуш 134

Аркуш 135

Аркуш 136

Аркуш 137

Аркуш 138

Аркуш 139

Аркуш 140

Аркуш 141

Аркуш 142

Аркуш 143

Аркуш 144

Аркуш 145

Аркуш 146

Аркуш 147

Аркуш 148

Аркуш 149

Аркуш 150

Аркуш 151

Аркуш 152

Аркуш 153

Аркуш 154

Аркуш 155

Аркуш 156

Аркуш 157

Аркуш 158

Аркуш 159

Аркуш 160

Аркуш 161

Аркуш 162

Аркуш 163

Аркуш 164

Аркуш 165

Аркуш 166

Аркуш 167

Аркуш 168

Аркуш 169

Аркуш 170

Аркуш 171

Аркуш 172

Аркуш 173

Аркуш 174

Аркуш 175

Аркуш 176

Аркуш 177

Аркуш 178

Аркуш 179

Аркуш 180

Аркуш 181

Аркуш 182

Аркуш 183

Аркуш 184

Аркуш 185

Аркуш 186

Аркуш 187

Аркуш 188

Аркуш 189

Аркуш 190

Аркуш 191

Аркуш 192

Аркуш 193

Аркуш 194

Аркуш 195

Аркуш 196

Аркуш 197

Аркуш 198

Аркуш 199

Аркуш 200

Аркуш 201

Аркуш 202

Аркуш 203

Аркуш 204

Аркуш 205

Аркуш 206

Аркуш 207

Аркуш 208

Аркуш 209

Аркуш 210

Аркуш 211

Аркуш 212

Аркуш 213

Аркуш 214

Аркуш 215

Аркуш 216

Аркуш 217

Аркуш 218

Аркуш 219

Аркуш 220

Аркуш 221

Аркуш 222

Аркуш 223

Аркуш 224

Lwow Polski

Аркуш 226

Аркуш 227

Аркуш 228

Аркуш 229

Аркуш 230

Аркуш 231

Аркуш 232

Аркуш 233

Аркуш 234

Аркуш 235

Аркуш 236

Аркуш 237

Аркуш 238

Аркуш 239

Аркуш 240

Аркуш 241

Аркуш 242

Аркуш 243

Аркуш 244

Аркуш 245

Аркуш 246

Аркуш 247

Аркуш 248

Аркуш 249

Аркуш 250

Аркуш 251

Аркуш 252

Аркуш 253

Аркуш 254

Аркуш 255

Аркуш 256

Аркуш 257

Аркуш 258

Аркуш 259

Аркуш 260

Аркуш 261

Аркуш 262

Аркуш 263

Аркуш 264

Аркуш 265

Аркуш 266

Аркуш 267

Аркуш 268

Аркуш 269

Аркуш 270

Аркуш 271

Аркуш 272

Аркуш 273

Аркуш 274

Аркуш 275

Аркуш 276

Аркуш 277

Аркуш 278

Аркуш 279

Аркуш 280

Аркуш 281

Аркуш 282

Аркуш 283

Аркуш 284

Аркуш 285

Аркуш 286

Аркуш 287

Аркуш 288

Аркуш 289

Аркуш 290

Аркуш 291

Аркуш 292

Аркуш 293

Аркуш 294

Аркуш 295

Аркуш 296

Аркуш 297

Аркуш 298

Аркуш 299

Аркуш 300

Аркуш 301

Аркуш 302

Аркуш 303

Аркуш 304

Аркуш 305

Аркуш 306

Аркуш 307

Аркуш 308

Аркуш 309

Аркуш 310

Аркуш 311

Аркуш 312

Аркуш 313

Аркуш 314

Аркуш 315

Аркуш 316

Аркуш 317

Аркуш 318

Аркуш 319

Аркуш 320

Аркуш 321

Аркуш 322

Аркуш 323

Аркуш 324

Аркуш 325

Аркуш 326

Аркуш 327

Аркуш 328

Аркуш 329

Аркуш 330

Аркуш 331

Аркуш 332

Аркуш 333

Аркуш 334

Аркуш 335

Аркуш 336

Аркуш 337

Аркуш 338

Аркуш 339

Аркуш 340

Аркуш 341

Аркуш 342

Аркуш 343

Аркуш 344

Аркуш 345

Аркуш 346

Аркуш 347

Аркуш 348

Аркуш 349

Аркуш 350

Аркуш 351

Аркуш 352

Аркуш 353

Аркуш 354

Аркуш 355

Аркуш 356

Аркуш 357

Аркуш 358

Аркуш 359

Аркуш 360

Аркуш 361

Аркуш 362

Аркуш 363

Аркуш 364

Аркуш 365

Аркуш 366

Аркуш 367

Аркуш 368

Аркуш 369

Аркуш 370

Аркуш 371

Аркуш 372

Аркуш 373

Аркуш 374

Аркуш 375

Аркуш 376

Аркуш 377

Аркуш 378

Аркуш 379

Аркуш 380

Аркуш 381

Аркуш 382

Аркуш 383

Аркуш 384

Аркуш 385

Аркуш 386

Аркуш 387

Аркуш 388

Аркуш 389

Аркуш 390

Аркуш 391

Аркуш 392

Lwow Rusi stolica od Turkow, Tatarow, Kozakow, Multanow. Roku M.D.C.L.X.X.I.I. po nieprzyjacielsru oblezony od Boga cudownie uratowany, przez Bartolomieja Zimorowcza konsula tegoz miasta opisany

Аркуш 394

Аркуш 395

Аркуш 396

Аркуш 397

Аркуш 398

Аркуш 399

Аркуш 400

Oblezenie

Аркуш 402

Аркуш 403

Аркуш 404

Аркуш 405

Аркуш 406

Аркуш 407

Аркуш 408

Аркуш 409

Аркуш 410

Аркуш 411

Аркуш 412

Аркуш 413

Аркуш 414

Аркуш 415

Аркуш 416

Аркуш 417

Аркуш 418

Аркуш 419

Аркуш 420

Аркуш 421

Аркуш 422

Аркуш 423

Аркуш 424

Аркуш 425

Аркуш 426

Аркуш 427

Аркуш 428

Аркуш 429

Аркуш 430

Аркуш 431

Аркуш 432

Аркуш 433

Аркуш 434

Аркуш 435

Аркуш 436

Аркуш 437

Аркуш 438

Аркуш 439

Аркуш 440

Аркуш 441

Аркуш 442

Аркуш 443

Аркуш 444

Аркуш 445

Аркуш 446

Аркуш 447

Аркуш 448

Аркуш 449

Аркуш 450

Аркуш 451

Аркуш 452

Аркуш 453

Аркуш 454

Аркуш 455

Аркуш 456

Аркуш 457

Аркуш 458

Аркуш 459

Аркуш 460

Аркуш 461

Аркуш 462

Аркуш 463

Аркуш 464

Аркуш 465

Аркуш 466

Аркуш 467

Аркуш 468

Аркуш 469

Аркуш 470

Аркуш 471

Аркуш 472

Аркуш 473

Аркуш 474

Аркуш 475

Аркуш 476

Аркуш 477

Аркуш 478

Аркуш 479

Аркуш 480

Аркуш 481

Аркуш 482

Аркуш 483

Аркуш 484

Tresc Rzeczy w tym dziele zawartych. lwow Ruski

Аркуш 486

Lwow Niemiecki

Аркуш 488

Аркуш 489

Аркуш 490

Аркуш 491

Аркуш 492

Аркуш 493

Lwow Polski

Аркуш 495

Аркуш 496

Аркуш 497

Аркуш 498

Аркуш 499

Аркуш 500

Аркуш 501

Аркуш 502

Аркуш 503

Аркуш 504

Аркуш 505

Napis

Napis

Napis. Imie Lwa Slawne

Аркуш 509

Napis

Literae testes de fideliter perscripto hos manuscripto

Аркуш 512

Аркуш 513

Аркуш 514

Аркуш 515

Аркуш 516

Аркуш 517

Omylki druku

Аркуш 519

Аркуш 520

Аркуш 521

Аркуш 522

Аркуш 523

Аркуш 524

Spis osob ktore przedplate zlozyly

Аркуш 526

Аркуш 527

Lwow Rusi poludniowey miasto stoleczne, glowny sklad towarow wschodnich

Аркуш 529

Аркуш 530

Аркуш 531

Аркуш 532

Зміст книги