Цiкаві надходження


Переглянути архiв надходжень


  
м1551427кп хр ; 324-057.341(73)
Победа невозможного над неприемлемым [Текст] / Д. Джангиров, А. Видишенко, А. Демартино [и др.]; ред. Д. Г. Джангиров. - К. : Саммит-Книга.-2017.- 184c.
Збірку присвячено різним аспектам президентських виборів в США 2016 року - від «червоно-синьої» електоральної географії Сполучених Штатів до надточних налаштувань систем Big Data в штабах претендентів, від публічних іміджів конкурентів і битви компроматів до спроб інших країн вплинути на перебіг передвиборчої боротьби.
  
1551300кп хр ; 070"20"
Антонов-Овсеенко, А. А. Журналистика ХХІ. Новые СМИ и свобода слова [Текст] / А. Антонов-Овсеенко. - Харьков : Фолио.-2017.- 267c.
XXI століття ознаменувалося поширенням нового виду ЗМІ - онлайн-медіа, що дало привід заговорити про вмирання їх «традиційних» видів. Але розвиток мультимедійності, процес конвергенції забезпечили успіх використання старими ЗМІ принципово нових технологій. Чи не змінилося головне: для створення професійних ЗМІ як і раніше потрібні професійні навички і вміння. Ще одна неодмінна умова полягає в дотриманні норм професійної журналістської етики - як і загальнолюдських норм моралі. Крім того, не слід плутати професійну журналістику з військово-політичною пропагандою, яскраві зразки якої явили світу з початком XXI століття більшість ЗМІ в Росії і подібних їй країнах розвиненої автократії. Там одночасно з розвитком ЗМІ відточує свою згубну майстерність і цензура; її нові, витончені види і форми також детально описані в книзі.
  
м1551488кп хр ; 94(477)"19"
В’ятрович, В. М. (Не)історичні миті [Текст] : нариси про минулі сто років / В. М. В’ятрович. - Харків : Клуб сімейного дозвілля.-2017.- 176c.
Розуміти минуле, щоб впевнено дивитись у майбутнє! Це розповіді не про знайомі з підручників події минулого. Тут ідеться про ті, які можна назвати митями фокусування історії, коли в одній хвилині відбивається життя всього покоління.(Не)історичні миті, які лягли в основу цієї книжки, вихоплено з останнього століття української історії: потяг, що везе київських студентів під станцію Крути; хлопчик в українському селі, який вмирає від голоду 1933-го; радянський концтабір, де гине поет, але лишаються жити його вірші…
  
1550001кп хр ; 94(47+57)
Саттер, Д. Доба безумства. Занепад і кінець Радянського Союзу [Текст] = Age of delirium / Д. Саттер ; пер. з англ. Н. Комарової ; [Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. - К. : Дух і літера.-2017.- 527c.
Радянський Союз став першою в історії державою, в якій офіційна ідеологія пронизувала всі сфери й рівні життя, перетворюючи громадян на безликі та взаємозамінні гвинтики колосальної системи. Американський журналіст Девід Саттер, який у 1970‒1990-ті роки працював кореспондентом в СРСР, в своїй книзі показує життя радянських людей і трагічні наслідки цього соціального експерименту.
  
1548234кп хр ; 94:336.22](470+571)(02.064)
Темушев, С. Н. Налоги и дань в Древней Руси [Текст] / С. Н. Темушев ; Белорус. гос. ун-т. - Минск : БГУ.-2015.- 279c.
Монографія присвячена одній з найскладніших тем в історії Стародавньої Русі домонгольського періоду - функціонуванню податково-данинної системи, яку слід віднести до числа обов'язкових елементів державності. Значну увагу приділено проблемі шляхів і чинників виникнення державного фіску, змістом виплат, визначення посадових осіб, які здійснювали збір податків-данини. Поряд з державним фіском звернуто увагу на зберігалася данинної залежності периферійних «племен» Русі.
  
ф1551384кп хр ; 327(477)(09)
Хандогій, В. Д. Дипломатичні сюжети: Невигадані історії кар'єрного дипломата [Текст] / В. Хандогій. - К. : Саміт-Книга.-2017.- 576c.
Книга, яку ви тримаєте в руках, — це погляд професіонала на українську дипломатію через призму свого майже 40-річного досвіду. Пройдений автором кар’єрний шлях від аташе до Надзвичайного і Повноважного Посла, одного з керівників зовнішньополітичного відомства України, залишив у пам’яті цікаві сюжети, які можуть бути актуальними й сьогодні. Робота в дипломатичних установах УРСР, СРСР, РФ, а також сучасної України дозволили накопичити унікальний досвід, яким автор щедро ділиться з читачами. Головний висновок, на який наштовхують ці невигадані історії: без знання та об’єктивного розуміння минулого неможливо побудувати достойне України майбутнє.
  
1549955кп чз ; 94(477)
Шаповал, Ю. І. Торкнутись історії [Текст] / Ю. Шаповал ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламент. вид-во.-2017.- 501c.
Історія залишається в Україні предметом щонайгостріших дискусій, щонайнесподіваніших відкриттів і щонаглибшого читацького зацікавлення. Юрій Шаповал – знавець її таємниць, дослідник архівів, публікатор незнаних фактів і документів, учений із міжнародним ім’ям. І водночас він – талановитий популяризатор історичних знань, автор незмінно цікавих телевізійних програм, документальних фільмів, радіопередач і газетних оповідей. Його книжка присвячена саме таким, злободенним проблемам нашої давнішої й зовсім недавньої історії, сповненої не лише «білих плям», а й суперечливих інтерпретацій і непростих питань, на які нелегко знайти переконливу і прийнятну для всіх відповідь.

 
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека