КОЧЕРГІН ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
історик, кандидат історичних наук, викладач НГУУ.

Краєзнавці

АВТОБІОГРАФІЯ

Народився у Дніпропетровську 28 вересня 1975 року. Батько за фахом водій, мати – різноробоча.
1982 року пішов до сш. № 89. З 1990 по 1994 р. навчався у Дніпропетровському радіоприладобудівному коледжі. 1994 року вступив на історичний факультет Дніпропетровського державного університету, якій закінчив у 1999 р. З серпня 1999 р. працював учителем англійської мови у сш. №147, з квітня 2001 р. – учителем історії у школі ім. Реріхів, а після її ліквідації, з серпня 2002 р. – у школі №14 “Лінгва”. З 1 листопада 2000 року навчався в аспірантурі в Національному гірничому університеті. Улітку 2003 року захистив кандидатську дисертацію під керівництвом професора Г.К.Швидько. Видав монографію про О.Поля. З вересня 2003 року працює викладачем історії в НГУУ.
Одружений, дружина працює дитячим стоматологом. Має доньку 2000 року народження.

БІБЛІОГРАФІЯ:

Кочергін І.О. Олександр Поль: мрії, справи, спадщина.– Дніпропетровськ: НГАУ, 2002.– 222 с.

Кочергін І.О. Благодійництво в дореволюційній Росії: проблеми дослідження (на прикладі історіографії життя та діяльності О.М. Поля) // Історична наука: проблеми розвитку. Матеріали міжнародної наукової конференції 17-18 травня 2002 р. Секція “Давня та нова історія України”.– Луганськ: Видавництво Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля, 2002.– С.51-55.

Кочергін І.О. Катеринославське земство і спорудження першого постійного мосту через Дніпро в Катеринославі // О.М.Поль і розвиток промисловості в Криворізькому басейні: Матеріали громадських читань.– Кривий Ріг: Видавничий дім, 2002.– С. 45-52.

Кочергін І.О. П’ять випробувань Олександра Поля // Почесний громадянин краю (до 170-річчя від дня народження Олександра Поля): Бібліографічн. покажчик / Упорядн. І.Голуб, І.Кочергін.– Дніпропетровськ, 2002.– 64 с.

* * *
Кочергін І.О. О.М.Поль і Катеринославське губернське земство // Борисфен.– 2001.– №3.– С.19-20.

Кочергін І.О. Угоди О.М.Поля з сільською громадою Кривого Рогу // Гуманітар. журнал.– 2002.– №1-2.– С.137-147.

Кочергін І.О. Історико-культурна діяльність О.М.Поля // Гуманітар. журнал.– 2002.– №2.– Спецвипуск.– С.36-41.

Кочергін І.О. Донецьке вугілля та Криворізька руда в долі двох видатних діячів Катеринославщини Дж.Юза і О.Поля // Борисфен.– 2002.– №3.– С.14-17.

 

49006, м.Дніпропетровськ, вул.Савченка,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2013 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека