Стенографическій отчет
Анотація: Книга являє собою збірник доповідей і постанов, що розглядалися на засіданнях XVІ сесії Катеринославського чергового губернського земського зібрання 1881 р. Ці доповіді охоплюють багато сфер життя губернії: фінансування, страхування, охорону здоров'я, освіту, комунальне та сільське господарства, соціальні питання тощо. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник докладов и постановлений, заслушанных и рассмотренных на заседаниях XVІ сессии Екатеринославского очередного губернского земского собрания 1881 г. Эти доклады охватывают многие сферы жизни губернии: финансирование, страхование, здравоохранение, образование, коммунальное и сельское хозяйства, социальные вопросы и многое другое. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Стенографический отчет о заседаниях XVІ сессии Екатеринославского очередного Губернского Земского Собрания с 9 по 20 декабря 1881 года [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Губ. Земства, 1882. - 733 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 02.02.2021
Кількість переглядів: 161
Переглянути