Краєзнавча Електронна бібліотека

Публичныя лекціи

> Анотація: Книга складається з трьох творів українського історика, археолога, етнографа Д.І. Яворницького. У книзі представлені: лекції з розвитку археології Росії; одинадцять нарисів, що відносяться до історії запорізьких козаків і Новоросійського краю. У творі «Слідами запорожців» зображені живі типажі, сцени і пригоди головних дійових осіб - нащадків запорожців по чоловічій і жіночій лініях. Автор розкриває внутрішнє життя народу: його культуру, побут, моральність, оригінальність і самодостатність. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією рідного краю.
 
Аннотация: Книга состоит из трех произведений украинского историка, археолога, этнографа Д.И. Яворницкого. В книге представлены: лекции по развитию археологии России; одиннадцать очерков, относящихся к истории запорожских казаков и Новороссийского края. В произведении «По следам запорожцев» изображены живые типажи, сцены и приключения главных действующих лиц – потомков запорожцев по мужской и женской линиях. Автор раскрывает внутреннюю жизнь народа: его культуру, быт, нравственность, оригинальность и самодостаточность. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей родного края.
Бібліографічний опис: Эварницкий, Дмитрий Иванович. Публичные лекции по археологии России [Текст] / Д.И. Эварницкий. – СПб. - Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1890. - 74с. Приплетено: 1. Эварницкий, Дмитрий Иванович. Очерки по истории запорожских казаков и Новороссийского края [Текст] / Д.И. Эварницкий. - СПб. : Тип. И.Н. Скороходова, 1889. - 195 с. 2. Эварницкий, Дмитрий Иванович. По следам запорожцев [Текст] / Д.И. Эварницкий. - СПб. : Типо- Литогр. и Фотот. П.И. Бабкина, 1898. - 322 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 02.03.2023
Кількість переглядів: 758
Переглянути