Протоколы Александровскаго Уезднаго Земскаго Собранія Очередной сессіи 1878 года
Анотація: Книга являє собою протоколи засідань Олександрівського повітового земського зібрання чергової сесії 1878 року і постанов, які були прийняті. Ці постанови охоплюють різні сфери життя губернії: фінансування, сільське господарства, торгівлю, освіту, охорону здоров'я. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой протоколы заседаний Александровского уездного земского собрания очередной сессии 1878 года и постановлений, принятых на них. Эти постановления охватывают различные сферы жизни губернии: финансирование, сельское хозяйство, торговлю, образование, здравоохранение. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
Бібліографічний опис: Протоколы Александровского уездного земского собрания очередной сессии 1878 года [Текст]. - Екатеринослав : Губернская тип., 1879. - 229 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 17.01.2020
Кількість переглядів: 403
Переглянути