Отчетъ Новомосковской уездной земской управы за 1894 год. Часть 1-я.
Анотація: Книга є першою частиною звітних документів Новомосковської повітової земської управи Катеринославської губернії за 1894 рік. У книзі надані: відомості про особовий склад Земського Зібрання та Управи; звіт про виконання постанов Земського Зібрання; звіти приходу і витрат грошових сум на потреби земства; опис земського майна; звітність про усі земські податки; інформація про роботу земської пошти та поштових станцій. Книга також містить звіти про діяльність медичних закладів та про санітарно-епідеміологічне становище у Новомосковському повіті у 1894 році, а також звіт про видатки на утримання Новомосковської земської лікарні.
 
Аннотация: Книга представляет собой первую часть отчетных документов Новомосковской уездной земской управы Екатеринославской губернии за 1894 год. В книге представлены: сведения о личном составе Земского Собрания и Управы; отчет об исполнении постановлений Земского Собрания; отчеты прихода и расхода денежных сумм на нужды земства; описание земского имущества; отчеты обо всех земских повинностях (налогах); информация о работе земской почты и почтовых станций. Книга также содержит отчеты о деятельности медицинских учреждений и о санитарно-эпидемиологической обстановке в Новомосковском уезде в 1894 году, а также отчет о расходах на содержание Новомосковской земской больницы.
Бібліографічний опис: Отчетъ Новомосковской Уъздной Земской Управы за 1894 годъ [Текст]. Ч.1. - Екатеринославъ : Типо-литографія Либермана и Шака, 1895. - 171 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1004
Переглянути