Краєзнавча Електронна бібліотека

Объ изследованіи питьевыхъ водъ въ губерніи въ санитарномъ отношеніи и о помощи Губернскаго Земства на улучшеніе источниковъ питьевыхъ водъ въ сельскихъ местностяхъ. Докладъ Санитарнаго Отделенія Губернской Земской Управы

> Анотація: Книга містить доповідь санітарного відділення губернської земської управи про влаштування водосховищ в селищах Катеринославської губернії. У додатках слідують правила про видачу допомоги сільським громадам на влаштування водосховищ, викладена програма дослідження питних вод в губернії в санітарному і протипожежному відношенні.
 
Аннотация: Книга представляет собой доклад санитарного отделения губернской земской управы об устройстве водохранилищ в селениях Екатеринославской губернии. В приложениях следуют правила о выдаче пособий сельским обществам на устройство водохранилищ, изложена программа исследования питьевых вод в губернии в санитарном и противопожарном отношении.
 
Annotation: The book contains the report of the health department of the province’s rural council about its decision to make water reservoirs in the villages of Ekaterinoslav province. In Appendixes one can find : rules on granting aid to rural communities to arrange water reservoirs, the program for drinking water research in the province in respect to sanitary and fire control.
Бібліографічний опис: Об исследовании питьевых вод в губернии в санитарном отношении и о помощи Губернского земства на улучшении источников питьевых вод в сельских местностях [Текст] : доклад санитарного отделения губернской земской управы. - Екатеринослав : Тип. Губ. земства, 1903. - 17 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1420
Переглянути