Краєзнавча Електронна бібліотека

Постановленія VII Очереднаго Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія съ 23 Октября по 12 Ноября 1872 года

> Анотація: Книга являє собою журнали засідань Катеринославських губернських земських зборів на черговій сесії 1872 року і постанов, які ними були прийняті. Ці постанови охоплюють усі сфери життя губернії: вибори, фінансування, комунальне та сільське господарства, торгівлю, освіту, охорону здоров'я, культуру, промисловість, соціальні та благодійні питання і т. ін. У Додатку також є кошториси губернських земських видатків на 1873 рік. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією нашого краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой журналы заседаний Екатеринославского губернского земского собрания очередной сессии 1872 года и постановлений, принятых на ней. Эти постановления охватывают все сферы жизни губернии: выборы, финансирование, коммунальное и сельское хозяйства, торговлю, образование, здравоохранение, культуру, промышленность, социальные и благотворительные вопросы и многое другое. В Приложениях также имеются сметы губернских земских расходов на 1873 год. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей нашего края.
 
Annotation: The book is a collection of meetings’ minutes of Yekaterinoslav province rural assembly at the regular session in 1872 and its resolutions . The resolutions cover all sectors of the province’s life : elections, finance, communal property and agriculture, trade, education, health, culture, industry, social and charitable issues, etc. In the Annex one can find calculations of provincial rural expenditure in 1873. The book is of interest to historians, ethnographers and all those interested in the history of our land.
Бібліографічний опис: Постановление VІІ-го очередного Екатеринославского губернского земского собрания 1872 года [Текст]. - Екатеринослав : Тип. Губернского Правления, 1873. - 843 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.08.2019
Кількість переглядів: 1635
Переглянути