Краєзнавча Електронна бібліотека

Постановленія XI-го Очереднаго Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія съ 16-го по 29-е октября 1876 года

> Анотація: Книга є збіркою постанов та інших документів, які були прийняті Катеринославськими губернськими земськими зборами на черговій сесії у жовтні 1876 р. Ці постанови охоплюють усі сфери життя губернії: вибори, фінансування, будівництво, промисловість, комунальне та сільське господарства, охорону здоров'я, соціальні та благодійні питання. Додаток містить документи, розглянуті на засіданнях: списки учасників земських зборів, доповіді губернської управи та клопотання представників земств, а також заяви, пропозиції, грошові звіти та ін. Книга представляє інтерес для істориків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією краю.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник постановлений и других документов, принятых Екатеринославским губернским земским собранием на очередной сессии в октябре 1876 г. Эти постановления охватывают все сферы жизни губернии: выборы, финансирование, строительство, промышленность, коммунальное и сельское хозяйства, здравоохранение, социальные и благотворительные вопросы. Приложения содержат документы заседаний: списки участников земского собрания, доклады губернской управы и ходатайства представителей земств, а также заявления, предложения, денежные отчеты и др. Книга представляет интерес для историков, краеведов и всех, кто интересуется историей края.
Бібліографічний опис: Постановленія XI-го Очереднаго Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія съ 16-го по 29-е октября 1876 года [Текст]. - Екатеринославъ : Губернская Типографія, 1877. - 557 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 02.08.2019
Кількість переглядів: 1543
Переглянути