Постановленія Чрезвычайнаго Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія 4-го сентября 1893 года съ приложеніями
Анотація: Книга є збіркою постанов та інших документів, які були прийняті Катеринославськими губернськими земськими зборами на надзвичайному засіданні 1893 р., що було присвячено епідемії холери та інших захворювань у Катеринославській губернії. Книга містить: журнали засідання, список присутніх на зборах, доповідь про протихолерні епідеміологічні заходи, що проводилися в губернії, а також доповіді про земельні земські податки.
 
Аннотация: Книга представляет собой сборник постановлений и других документов, принятых Екатеринославским губернским земским собранием на чрезвычайном заседании 1893 г., посвящённом эпидемии холеры и других заболеваний в Екатеринославской губернии. Книга содержит: журналы заседания, список присутствующих на собрании, доклад о противохолерных эпидемиологических мероприятиях, проводимых в губернии, а также доклады о земельных земских сборах.
Бібліографічний опис: Постановленія Чрезвычайнаго Екатеринославскаго Губернскаго Земскаго Собранія 4-го сентября 1893 года съ приложеніями [Текст]. - Екатеринославъ : Типо-Литографія Губернскаго Правленія, 1893. - 45 с.
Джерело електронної копії: Президентська бібліотека імені Бориса Миколайовича Єльцина
Опубліковано: 01.08.2019
Кількість переглядів: 837
Переглянути