Верхньодніпровський район


 
Верхньодніпровська центральна районна бібліотека 

 
Історія бібліотеки

Історія Верхньодніпровської центральної районної бібліотеки почалася в далекому 1875 році.

Так, за ініціативою повітової  ради у  Верхньодніпровську на базі учительської  бібліотеки  була  заснована районна бібліотека. Більшість книг для цієї бібліотеки були підібрані в Петербурзі особисто  І. К. Абазою, одним із членів повітової ради.

Відкриття повітової публічної бібліотеки стало одним з перших культурних надбань провінційного містечка.

На початку свого існування бібліотека знаходилася  в тісному пристосованому приміщенні і мала в фонді трохи більше сотні книг.

Читачами бібліотеки в цей період були в основному багаті чиновники повіту, бо користування бібліотекою було платним.

Через два роки бібліотека була передана в земську управу і перейменована у земську публічну бібліотеку Верхньодніпровського повіту.

З цього часу правила користування бібліотекою змінилися: всі службовці земства відвідували бібліотеку безкоштовно, а з усіх інших брали плату по 6 крб. на рік.

У 1877 році бібліотека обслуговувала 78 читачів, в 1888 році - 90,  книжковий фонд складав - 2114 примірників.

В 1912 році в бібліотеку записався  вже 121 читач.

З 1917 року функції бібліотеки розширились: крім популяризації літератури бібліотека почала займатися ліквідацією неграмотності, здійснювала подвірні обходи жителів міста, вела перепис неграмотних і вживала заходів для влаштування їх до школи.

Після Жовтневої революції в роки перших п’ятирічок до бібліотеки прийшли нові читачі – трудящі міста.

Кількість їх швидко зростала, щороку поповнювався фонд творами класиків української і російської літератури.

Збереглися деякі відомості про колишніх директорів бібліотеки.

З 1930 по 1936 роки завідуючою районною бібліотекою була Тіна Федорівна (прізвище не вдалося дізнатися).

З 1936 по 1938 роки завідуючою бібліотекою була  Рудніченко Ольга Євграфівна.

В 1938 році вона виїхала в Західну Україну, а завідуючою бібліотекою була призначена Реутова Валентина Федорівна, яка пропрацювала на цій посаді до 1941 року.

Збереглося старе фото ще однієї людини, що працювала в бібліотеці з 1936 по 1941 рік -  Неумивака (Комишна) В. М.

Велика Вітчизняна війна припинила діяльність бібліотеки.

За розпорядженням місцевої влади  фонди бібліотек: районної, сільськогосподарського технікуму і районної лікарні були злиті і закриті для зберігання на період війни.

На превеликий жаль це всі матеріали, що збереглися з історії бібліотеки до 1941 року.                                                  

Немає матеріалів про період становлення, про перших  бібліотекарів. Повністю збереглися лише матеріали з історії бібліотеки в післявоєнний період.

Верхньодніпровськ був звільнений від німецько–фашистських окупантів в 1943 році.

 З року в рік зростав бюджет бібліотеки. В 1950 році фонд бібліотеки досяг 10000 примірників книг, якими користувалися 500 читачів.

         Ще через 10 років фонд зріс до 25500 примірників, до користування якими, було залучено 2600 читачів.

         За період з 1960 по 1970 роки фонд бібліотеки досяг 33000 примірників, відповідно читачів збільшилося до 3200.

В 1975 році першою в області районна бібліотека перейшла на нову систему обслуговування – централізацію державних масових бібліотек. В результаті 39 бібліотек Міністерства культури об’єдналися в єдину систему з єдиним керівництвом, єдиним фондом, єдиним штатом на чолі з методичним центром – центральною районною бібліотекою.

Переваги централізації очевидні. Система обслуговувала уже 46000 читачів, а кількість книговидач досягла більше 1000000 примірників.

До послуг читачів був 400-тисячний книжковий фонд, яким могли користуватися всі бажаючі, незалежно від місця проживання.

         Минали роки. Бібліотека стала справжнім культурно-освітнім центром для населення району.

         За досягнення високих показників в роботі багато її працівників нагороджувалися грамотами, преміями.

         Центральна районна бібліотека була нагороджена дипломом ВНДГ СРСР. Колишній директор ЦБС Л. Ф. Афанасьєва одержала звання «Заслужений працівник культури України», методист Л. Ф. Чорнойван була нагороджена медаллю «За доблесну працю».

         Пізніше, вже ставши директором ЦБС, Л. Ф. Чорнойван була делегатом I Всеукраїнського конгресу бібліотечних працівників, нагороджена Почесною Грамотою Президії  Верховної Ради України, і також отримала звання «Заслужений працівник культури».

         22 роки підряд районна бібліотека була обласною школою передового досвіду для методистів і 12 років для директорів ЦБС.

         В 1991 році в районі була створена територіальна бібліотечна система, яка об’єднала 71 бібліотеку різних систем і відомств із загальним фондом 920 000 примірника. Ресурсами  даного фонду стали користуватися 50000 читачів.  Щороку до центральної районної бібліотеки надходило 4000 – 5000 примірників. Підписка періодичних видань складала більше 100 назв щороку.

Початок 90-х років відзначився в громадському житті отриманням незалежності, ростом національної свідомості, поглибленням інтересу до своєї історії, культури, літератури.

В цей час в ЦРБ працює клуб «Кобза», змістом діяльності якого була популяризація класичної і сучасної української літератури, а також літератури українського зарубіжжя. Для бібліотекарів району був створений професійний клуб «Зачаровані книгою», який протягом кількох років став місцем їх спілкування, і відпочинку.

В 1995 році центральна районна бібліотека відсвяткувала свій 120-річний ювілей.

         Починаючи з цього часу діяльність  бібліотеки зазнала великих змін.      

Перш за все, в 1996 році відбулося велике скорочення штату бібліотеки. Були скорочені посади: заступника директора, 2-х методистів, 2-х бібліографів, 1 бібліотекаря відділу обслуговування читачів, 3-х бібліотекарів відділу комплектування і обробки літератури.

Працівники відділу обслуговування, які залишились на роботі, були переведені на 75%, 50%, 25% від основної ставки (крім завідуючої).

Звичайно це, в значній мірі, вплинуло на об’єм та якість здійснюваної роботи на деякий час. Але основними рисами бібліотекарів районної бібліотеки завжди були і залишились ентузіазм і велике бажання працювати в ім’я читача і для читача. То ж темпи роботи не знижувалися.

В обласному конкурсі «Край мій, славне Придніпров’я» бібліотека вийшла переможцем.

Бібліограф продовжував випускати хроніку подій «Моя Верхньодніпровщина».

Протягом 1997 – 1998 рр. працював молодіжний клуб «Дівчинка, дівчина, жінка», створений спільно з центром соціальнтх служб для молоді.

Неодноразово методичним відділом організовувались конкурси на творчу індивідуальність.

Бібліотека приймала участь в обласних молодіжних акціях «Не допусти біди в житті своєму...» і «Подаруймо нащадкам наш скарб – рідну мову».

Був виданий покажчик публікацій статей про бібліотеки та бібліотекарів за період з 1988 по 1998 рр. На сторінках районної газети регулярно друкувалась інформація про нові надходження до бібліотеки.

Матеріальне становище працівників покращилось в 1999 році, всі були переведені на повні ставки, але бібліотека залишилась без художника.

Цього ж року в бібліотеці був створений клуб «Золотий вік» для читачів, яким за 50 років. Клуб пропрацював 8 років: з 1999 по 2007 рік.

 

Урочисто і цікаво для бібліотекарів і читачів центральна районна бібліотека почала святкувати День бібліотек.

Анкетним методом вивчалися запити читачів і соціально–побутові умови сільських бібліотекарів.

Був організований конкурс на кращу книжкову виставку серед сільських бібліотекарів. Запроваджена акція для читачів «Подаруй бібліотеці книгу».

На базі бібліотеки було організовано відкриття обласного Тижня дитячої і юнацької книги, на якому відбулася зустріч з письменниками Дніпропетровщини. Використовувалось телебачення, телерепортажі, запис масових заходів на касети.

З 2000 року бібліотека підтримує тісні ділові і творчі стосунки з місцевими органами влади.

В приміщенні райдержадміністрації було відкрито бібліотечний пункт для обслуговування працівників адміністрації та районної ради.

Для забезпечення населення інформацією про діяльність влади була організована книжкова виставка «Влада інформує».

Проводилися конкурси сімей – ерудитів «Від роду до народу».

Була організована ювілейна конференція, присвячена 125 – річчю від дня створення районної бібліотеки.

В період складних соціально-економічних умов, в яких знаходилась наша держава з початку років незалежності, гостро постало питання про самореалізацію кожної людини. Особливо це стосувалося молоді. Бібліотека активно допомагала сім’ї і школі виховувати майбутнього громаданина України: патріота, фахівця, розвинуту творчу особистість. Враховуючи те, що головним засобом розвитку особистості, її культури, здобуття і поглиблення знань є читання, при ЦРБ в 2001 році був організований клуб для старшокласників «Бібліознавець», який працює і дотепер, він вчить молодь працювати з книгою і довідковим апаратом бібліотеки, допомагає швидко орієнтуватися в інформаційному просторі, точно знаходити потрібні джерела, систематично знайомить з новими виданнями, створює  умови для творчого розвитку і культурного відпочинку молоді.

За всі роки свого існування клуб «Бібліознавець» ще не вичерпав себе, щомісячні засідання клубу і зараз знаходять свого слухача.

В 2006 році на прохання читачів юнацького віку ЦРБ відкрила клуб психолого-етичного напрямку «Пізнай себе».

Щотижневі засідання вчили молодь мистецтву пропонувати себе, азам планування кар’єри, тонкощам самоконтролю, формам захисту від стресу.

Тестування, практичні вправи, тренінги з психологом допомагали молоді самореалізуватися в теперішньому часі і більш правильно й свідомо планувати своє майбутнє.

Треба відмітити, що в 2005 році в бібліотеці змінилося керівництво. Заслужений працівник культури України Лідія Федорівна Чорнойван  пішла на заслужений відпочинок, а на посаду директора  бібліотеки була призначена Сопіна Ліна Миколаївна.                                  

 Сучасність бібліотеки

Ліна Миколаївна Сопіна примножила авторитет бібліотеки.

Її зусиллями у 2006 році на базі ЦРБ було проведено виїздну сесію «Роль публічних бібліотек у формуванні краєзнавчого інформаційного ресурсу регіону» в рамках Всеукраїнської науково – практичної конференції директорів державних та обласних універсальних наукових бібліотек.

 У 2007 році бібліотека прийняла участь у відкритому Всеукраїнському конкурсі проектів «Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP) – IV», який був оголошений відділом преси, освіти та культури США в Україні і стала єдиною переможницею по Дніпропетровській області. За перемогу в конкурсі бібліотека отримала грант Посольства США в Україні (7 тис. доларів) на придбання техніки, програмного забезпечення, оплату послуг провайдера для створення Інтернет – центру.

На урочисте відкриття Інтернет – центру бібліотека приймала вельмишановних гостей: пана Вільяма Тейлора – Надзвичайного та Повноважного Посла США в Україні, пана Райана Коха – заступника Прес – аташе Посольства США в Україні, координатора проекту пані Любинецьку Ольгу Олександрівну – заступника радника з питань преси, освіти та культури Посольства США в Україні.

2008 рік був багатим на незаплановані заходи, неочікувані зустрічі, приємні і цікаві знайомства.

17 лютого 2008 року вшанувати пам’ять відомої людини, земляка – Володимира Васильовича Щербицького  з нагоди 90-річчя його дня народження прибула делегація з обласного центру на чолі з головою обласної ради Юрієм Григоровичем Вілкулом.

21 травня 2008 року до бібліотеки завітали гості   з різних куточків України та з інших країн.

В рамках Міжнародного Шевченківського літературно -мистецького свята «В сім’ї вольній, новій...»  Верхньодніпровська ЦРБ зустрічала письменників, які приїхали до міста на річницю перепоховання тіла Тараса Шевченка.

Це були члени Національної Спілки письменників України Олесь Різник і Євген Безкоровайний та представник Спілки письменників Білорусії – Алесь Рибак.

Під час літнього відпочинку до бібліотеки завітали друзі з Франції – Жак та Нану Перард,  які з задоволенням скористалися нашим Інтернет-центром і організували для нас і наших читачів невеличку віртуальну екскурсію та  познайомили  нас   зі своїм містом, домом, родиною.

29 травня 2008 року на базі Верхньодніпровської центральної районної бібліотеки пройшла обласна травнева школа керівника – менеджера для директорів та методистів ЦБС «Менеджмент якості – шлях до успішної бібліотеки».

Важлива роль в роботі бібліотеки завжди відводилася бібліотечному краєзнавству. ЦРБ працювала за цільовими програмами з краєзнавства «Верхньодніпровщина: минуле і сучасне» (2006 – 2007 рр.), «Тобі, Верхньодніпровськ, освідчуємося у любові» (2008 – 2010 рр. ).

Завдяки великій пошуковій і дослідницькій роботі, бібліотекою був зібраний унікальний матеріал з історії міст і сіл району, на основі якого було видано інформаційний дайджест в 2-х випусках «Мандруємо Верхньодніпровщиною».

Протягом п’яти років (2006 – 2010 рр.) в бібліотеці плідно працював історико – краєзнавчий клуб «Переповіст». Історичним, екологічним та культурним подіям краю від первісної людини до віх початку третього тисячоліття були присвячені його засідання. Клуб об’єднав в собі краєзнавців різних за віком і фахом.

Юнацтво, зацікавлене історією рідного краю,  з задоволенням спілкувалося з істориками-краєзнавцями, біологами-натуралістами, патріотами живої природи, підтримувало дружні зв’язки з членами Дніпропетровського еколого-туристичного об’єднання «Орлан».

Велика робота була проведена працівниками бібліотеки по підготовці бібліографічного покажчика «Музою окрилені», в який ввійшли відомості про місцевих поетів.

Ще в 2006 році місцеві поети згуртувалися в клуб любителів поезії «Поетична вітальня».

Бібліотекарі ЦРБ надихнули поетів на активну діяльність. За період з 2006 року по 2012 рік поетами було видано 15 авторських і колективних поетичних збірок.

В 2009 році членами «Поетичної вітальні» був оголошений конкурс на кращий прозовий або поетичний твір до 230 – річчя міста.

Підсумками конкурсу був вихід книги «Рідне місто моє», до якої увійшли кращі поетичні та прозові твори учасників конкурсу.

Схвалення читачів одержали  фотоальбоми  «Верхньодніпровськ запрошує» і «Архітектурна Верхньодніпровщина»,  матеріали до яких були зібрані місцевими краєзнавцями і бібліотекарями ЦРБ.

         Завжди бібліотека збирала в своїх стінах творчих людей, допомагала літературою, заохочувала до спілкування, підтримувала в самореалізації. Творчі зустрічі, персональні виставки, майстер-класи народних умільців  вже давно стали звичною формою масової роботи бібліотеки. Різнобарв’я  людських захоплень ми організували в любительське об’єднання «Фантазія + Творчисть», яке склалося з кількох секцій: самодіяльні художники, майстрині-вишивальниці, в’язальниці, квіткарі, кулінари, любителі народних ремесел. Щомісячно їх роботи виставляються на огляд нашим читачам і жителям міста.                

Для покращення обслуговування та вивчення інтересів читачів ЦРБ щорічно організовує та проводить соціологічні дослідження, наприклад такі: «Що про нас думають користувачі»(2005 р.), «Наші послуги – Ваші пропозиції» (2005 р.), «Чи допомагає  Вам бібліотека в навчанні?» (2007 р.), «Українська книга та читач» (2009 р.), «Молодь та художня книга» (2010 р.),  анкетування: «Інтернет-центр очима користувачів» (2008), «Ваші інтереси та уподобання» (2010 р.), «Які періодичні видання вам потрібні?» (2010 р.), «Бібліотекар очима користувачів» (2011), «Інтернет-центр Вам подобається?» (2011), «Інтернет – світ безкінечної інформації» (2012); також бібліотека приймала участь в обласному соцдослідженні «Читання це...» (2008 р.), «Клуби за інтересами – місце знайомства? Спілкування? Саморозвитку?» і у Всеукраїнських соцдослідженнях  «Веб – спілкування та нетикет: ставлення бібліотекарів та користувачів» (2009 р.), «Патріотизм у розумінні сучасної молоді» (2012).

Організація Інтернет – центру в бібліотеці ознаменувала собою новий рівень бібліотечного сервісу, право на вільний доступ до джерел інформації.

Працюючи в напрямку підвищення інформаційної культури користувачів Інтернет – центр проводить цикли бесід, уроків, практикумів.

В 2009 – 2010 рр. при Інтернет – центрі працював клуб для дітей з особливими потребами та дітей – сиріт «Промінь».

 Для користувачів проводилися і проводяться індивідуальні і групові заняття з основ роботи в мережі Інтернет, працює Школа інформатики «З Інтернетом на ти».

Найактивнішими відвідувачами Школи інформатики є категорія користувачів-пенсіонерів; не один десяток її випускників нараховує ЦРБ.

Для навчання бібліотечних працівників основам комп’ютерної грамотності працює «Школа комп’ютерних технологій».

Вимоги суспільства до професійної компетентності бібліотекарів завжди були високі, адже престиж бібліотечної професії значною мірою залежить від фахового рівня бібліотекарів.

Щоб залишитися професіоналом кожен з нас мусить постійно цей рівень підвищувати.

При бібліотеці багато років працює «Школа заочного навчання», «Факультет бібліотечних знань», проводяться семінари, практикуми, професійні конкурси, дні і години творчої ініціативи.

 Для підвищення ефективності функціонування діяльності публічних бібліотек як інформаційних, культурно – освітніх і просвітницьких центрів був розроблений програмно–цільовий проект «Пріоритети діяльності публічних бібліотек Верхньодніпровського району на 2010 – 2015 рр.». 

Для покращення та удосконалення підвищення кваліфікації працівників була розроблена «Концепція розвитку методичної роботи на 2010 – 2015 роки».

 Основними яскравими подіями останніх років в житті центральної районної бібліотеки були:

-         участь у соціально-бібліотечному проекті «Історія малих міст

України» (2012 рік),  який було започатковано Державною науковою архітектурно-будівельною бібліотекою ім. В.Г. Заболотного під егідою Міністерства розвитку та будівництва України; в процесі реалізації проекту досліджується і представляється на засіданнях бібліотечного клубу по одному з міст кожної області України; в Києві на засіданні бібліотечного клубу «Національні святині» Дніпропетровську область в 2012 році місто Верхньодніпровськ  представляла Верхньодніпровська центральна районна бібліотека;

-                проведення Всеукраїнських громадських обговорень «Бібліотека нашої громади: сучасне і майбутнє» (2012 рік);

-                історію рідного краю та наших відомих земляків вже кілька років поспіль представляють працівники ЦРБ на Міжнародному етнофестивалі «Петриківський дивоцвіт»;

-                     2012 року ЦРБ підтримала обласну акцію Весняного тижня здоров’я «Сім днів позитиву», прийняла участь в обласному конкурсі «Позитив не лише на сім днів»  і була відмічена подякою обласної юнацької бібліотеки ім. М.Свєтлова;

-                щорічно ЦРБ приймає участь у Всеукраїнському літературно-мистецькому конкурсі «Щоб далі йти дорогою одною»,  присвяченого Олені Телізі;         

-         щорічно ЦРБ святкує шевченківські дні: в бібліотеці проводяться літературно мистецькі вечори за творчістю Т. Шевченка, літературні години, вікторини на краще знання спадщини поета, конкурси кращих читців;

           -                щороку 17 лютого ЦРБ вшановує пам’ять Володимира Васильовича Щербицького, нашого земляка, видатного політичного і громадського діяча, проводить: презентації книжкових виставок, вечора пам’яті, історичні години, години спілкування, приймає активну участь у загальноміських заходах;

-                традиційно  під час весняних канікул проводиться Всеукраїнський тиждень дитячої і юнацької книги; бібліотекою планується і проводиться безліч масових заходів: літературні вечори, години інформації, творчі зустрічі, флаєр-акції, презентації виставок та ін.;

 -                2013 року ЦРБ була учасницею обласного літературно-мистецького конкурсу «Светловская волость в поэзии есть…», присвяченого 110-й річниці від дня народження поета М.Свєтлова;

-                     2013 році бібліотека брала участь в обласній регіональній компанії «Дніпропетровщина читає Олеся Гончара»;

    -                     щороку ЦРБ відмічає День Європи; для жителів міста проводиться безліч масових заходів: презентації книжкових виставок, інформаційні години, літературно-музичні вечори, вікторини, відео-подорожі  європейськими країнами, конкурси малюнків та ін.;

-                     23 травня 2013 року в ЦРБ відбулося відкриття Центру слов’янської писемності і культури, створеного в рамках Програми голови облдержадміністрації Д.В.Колєснікова «У слов’янській єдності – перспектива майбутнього»;

         -                     бібліотекарі ЦРБ є щорічними учасниками обласного свята – презентації-бенефісу «Бібліотеки Дніпропетровщини запрошують на побачення», що проходить в Дніпропетровську в  парку ім. Л.Глоби до Всеукраїнського Дня бібліотек;

-                    бібліотекарі ЦРБ брали участь в написанні проектів програми «Бібліоміст» (2011 – 2012 роки) і стали переможцями четвертого раунду конкурсу «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету»,  в результаті ЦРБ отримала 5 комп’ютерів (2013 рік);

-                підтримуючи бібліотечні традиції ЦРБ проводить щорічні районні конкурси «Краща бібліотека року», визначає і нагороджує переможців;

-                кожного року на початку літа бібліотекою активно впроваджуються соціокультурні  акції для жителів міста «Сонце книзі не завада», «Літо. Спека. Відпочинь: є книга і бібліотека», «Молодь. Літо. Книга». Метою акцій є популяризація книги і читання серед населення. В місцях масового відпочинку городян (центр міста, проспект В.І.Леніна, фонтан, дитячий майданчик, площа В.Щербицького, автовокзал, міський парк, бібліотечний дворик позаду Будинку культури) виставляються аудиторні столи, стільці, металеві переносні стелажі з популярними періодичними виданнями: «Лиза», «Саб «Лиза», «Сабрина», «Отдохни»,  «Личности», «Женский журнал», «Здоровье», «Мой уютный дом», «Усадьба»; літературно-художніми журналами «Радуга», «Дніпро»; газетами «Пенсійний кур’єр», «Придніпровський комунар», «Літературна Україна», «Зоря» та ін.

         В цей час бібліотекарями   проводяться огляд періодичних видань:

«Про      що пишуть сьогодні газети», «Дізнайтеся про це»,  проходять      обговорення  художніх книг «Між книгою і кіно» (екранізація художніх   творів), презентуються підбірки матеріалів для молодих батьків «Пізнай     свою дитину», «Все про тата і для тат», «Сімейна рада»; демонструються    книжкові виставки «Раритети читального залу», «Книжковий саміт»,  «Незаслужено забути книги».

         Акції щороку дають бібліотеці нових читачів. Все більше людей     стають учасниками літньої форми обслуговування і відмічають зручність і  ненав’язливість в користуванні книгою, популяризації бібліотечного фонду.

-                     в тісній співпраці з місцевою владою і громадою, бібліотека щорічно відмічає тижневими масовими заходами  День бібліотек.

Для читачів проводиться безліч масових заходів:

·        екскурсії по бібліотеці «Цей дивний світ - бібліотека», «Книжковий дім – відкритий всім»,  «Бібліотека – заклад незвичайний, в ньому - мудрість тисяч поколінь», «Книжкове царство – мудре господарство»;

·        пізнавальні години, конкурси, вікторини «Бібліотека – шлях до знань», «Бібліотека – крізь віки», «Історія книги – історія культури людства»;

·        акції «Стань читачем бібліотеки сьогодні!», «Приведи боржника – отримай бонус!»;

-                працівники ЦРБ активно приймають участь в організації і проведенні місцевих свят: Днів міста і району.

         Озиваючись на «виклики часу», спеціалісти нашої бібліотеки роблять все можливе для більш повного задоволення потреб користувачів, постійно вдосконалюють і змінюють характер своєї  праці, урізноманітнюють форми своєї роботи та створюють комфортні умови для покращення обслуговування мешканців району.

Зараз Верхньодніпровська центральна районна бібліотека обслуговує 4550 користувачів, які відвідують бібліотеку 2500 разів на рік, документовидача складає  66000 примірників, фонд бібліотеки нараховує 63500 примірників.