А.С.Пушкин в изобразительном искусстве
Анотація: Показати відображення образу поета і його літературної спадщини в обраних творах мистецтва - така мета цього видання. В альбомі представлені прижиттєві портрети Пушкіна та ілюстрації до його творів, виконані до 1837 року. З безлічі портретів і картин в альбомі відтворені кращі роботи окремих майстрів живопису, графіки та скульптури.
 
Аннотация: Показать отражение образа поэта и его литературного наследия в избранных произведениях искусства – такова цель настоящего издания. В альбоме представлены прижизненные портреты Пушкина и иллюстрации к его произведениям, исполненные до 1837 года. Из множества посметрных портретов и картин в альбоме воспроизведены лучшие работы отдельных мастеров живописи, графики и скульптуры.
Бібліографічний опис: А.С. Пушкин в изобразительном искусстве [Изоматериал] : альбом / лит. ред. А. Л. Слонимского ; худ. ред. и ком. Э. Ф. Голлербаха. - Л. : ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1937. - 212 с. : ил.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 06.03.2020
Кількість переглядів: 315
Переглянути