Сурсько-Литовське: білоруське село в Україні. Бібліографічний покажчик
Анотація: Покажчик присвячений історії та сьогоденню села Сурсько-Литовського на Дніпропетровщині, заснованого 225 років тому вихідцями з Білорусі. Стаття доктора історичних наук Ганни Швидько ґрунтується на архівних дослідженнях і висвітлює перші десятиліття розвитку села. Бібліографія не претендує на абсолютну повноту, але дає цільне уявлення про історію, розвиток господарства, інфраструктур, культурного життя села, його видатних уродженців і мешканців. Бібліографія представляє описи книг, статей зі збірників і періодичних видань, Інтернет-джерела. Переважну більшість відображених у покажчику матеріалів можна отримати у краєзнавчому відділі ДОУНБ за адресою: Дніпро, пр. Д. Яворницького, 18, III поверх.
Бібліографічний опис: Сурсько-Литовське: білоруське село в Україні [Текст]: Реком. бібліограф. покажчик / Управління культури, націонал. і релігій Дніпропетр. облдержадміністрації, Дніпропетров. обл. універсал. наук. б-ка ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія; упоряд І.С. Голуб, ред. А.Л. Залєвська.– Дніпро: ДОУНБ, 2018.– 32 с. (Серія «Історія міст і сіл Дніпропетровщини»; вип. 4).
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 05.10.2018
Кількість переглядів: 547
Переглянути